Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Eibyelva

Finnmark
  • ELVENS LENGDE 18km
  • ANTALL VALD 1
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Eibyelva er ei elv i Alta kommune i Finnmark. Den er ei sideelv til Altaelva, og en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Elva er 18 kilometer lang og starter øverst i Eibydalen, hvor Trangdalselva og Vesterelva møtes. Elva renner igjennom Eibydalen, forbi Eiby, og munner ut i Altaelva ved Jøraholmen, rundt åtte kilometer sør for Alta sentrum. Eibyelva har et nedslagsfelt på 950 km2, som strekker seg fra grensa mot Troms fylke i vest til Beskades i øst, og i sør til langt inn i Kautokeino kommune. 

Eibyelva har vært mest kjent som en sjørøyeelv, men bestanden av sjørøye har gått kraftig tilbake de siste tiårene. Fisket har dreid mer mot en voksende bestand av laks og sjøørret. Sjøørretbestanden har vært stor og stabil gjennom en årrekke. Den er den dominerende arten på individnivå, med omtrent 80 % av all fisk i elva.   

Ankomst

Eibyelva nås lettest ved å kjøre langs E 45 mellom Alta og Kautokeino. Fra europaveien er det en rekke avstikkere ned til elva. Disse grus-veiene er av varierende standard. Det er gjort en del tilrettelegging langs elva i regi av EJFF i form av skilting av fiske-plasser, gapahuker og benker.

Fiskesone

Hele elva er en fiskesone hvor grensen i sør er ved Kløfta, og i nordenden Tangen bru. Strekningen nedenfor Tangen bru er fredet for alt fiske.   

Fiskekort

Det selges 14 døgnkort til Eibyelva for hver dag gjennom sesongen. 4 av disse selges på forhåndssalg fra i april-mai, og de resterende 10 legges ut for salg kl. 12.00 gjeldende dag. I tillegg selges det et fritt antall døgnkort til ungdom tom. det året de fyller 18 år.

Sesongkort selges til innbyggerne i Alta Kommune og til medlemmer av Eiby Jeger og Fiskerforening som er bosatt i Finnmark. Det selges egne sesongkort til ungdom tom. det året de fyller 18 år.

I tillegg er det mulig å kjøpe egne 2. ukers kort for fiske etter sjøørret i perioden 1-14 september. Under dette fisket er tilgjengelig fiskesone begrenset til området mellom Garrajokkhølen og Tangen Bru.    

Kontakt

Stig M. Hætta Karlsen

99 11 59 00

stig.m.karlsen@uit.no

Regler
Fiskeregler Eibyelva 2019

1.

Eibyelva er fredet hele året fra Tangen bru ned til samløpet med Altaelva. Dette gjelder også flomfaret på vestsiden av Tangen bru.

2.

Fiske etter sjørøye er kun tillatt fom 1.juli tom 31.juli.

Sjørøye mindre enn 30cm skal settes ut igjen.

Det er ikke tillatt å fange mer enn 3 sjørøyer pr døgn.

3.

Fiske etter laks er kun tillatt fom 15.juni tom 31.august.

Laks mindre enn 35cm skal settes ut igjen.

Etter 15.august skal all hunnlaks settes ut igjen.

4.

Fiske etter ørret er kun tillatt fom 15.juni tom 31.august.

I perioden 1.september til 14.september er det i tillegg tillatt å fiske ørret fra Garajokhølen og ned til Tangen bru. Ørret mindre enn 30cm skal settes ut igjen.

5.

Det er i perioder nevnt over tillatt å fiske med flue og fluestang. Dupp er ikke tillatt.

Fom 15.juni tom 9.juli er det tillatt å bruke endregget (en trippelkrok) sluk og mark uten søkke. Alt annet som ikke er nevnt er forbudt.

 

6.

Fangst rapporteres fortløpende, etter pålegg fra Fylkesmannen i Finnmark. Dette gjelder også fisk som er satt ut igjen. Oppgi da tilnærmet vekt. Fisker er forpliktet til å registrere all fisk elektronisk hos kortselger. Det er ikke mulig å kjøpe nytt kort før rapportering er utført.

7.

Alle fiskere plikter å innlevere fangstrapport etter endt fiske, senest 20.september.

8.

Overtredelse av gjeldende lovverk og fiskeregler medfører inndraging av redskap, og/eller politianmeldelse.

 

Kjøpsbetingelser

Jeg bekrefter å ha lest og forstått fiskereglene til Eibyelva.

Fiskekortet er ikke gyldig uten gyldig fiskeravgift, legitimasjon, samt desinfiseringsbevis.

Fiskekortinnehaveren plikter å sette seg inn i og følge reglene satt av Eiby jeger og fiskerforening. Brudd på reglene kan føre til gebyr, bortvisning fra vassdraget og inndragning av fiskekort. Brudd på reglene kan også føre til anmeldelse til politiet.

Kjøperen er selv ansvarlig for å velge riktig korttype. Kjøp av feil korttype må snarest meldes til utsalgssted slik at dette kan rettes opp. Kjøpte kort refunderes ikke.

Eiby jeger og fiskerforening tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i fiskekortregler/eiendomskart, og gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme før og underveis i sesongen. Eiby jeger og fiskerforening er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer.

 

Eiby Jeger- og fiskerforening

Stig Morten Hætta Karlsen Mob. 99115900