Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Sandfjordelva

Finnmark
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Elva munner ut i Sandfjorden. Midtveis mellom Mehamn og Gamvik.
Den lakseførende delen er ca.15 Km lang.

Adkomst:

Fylkesvei 263 krysser elva nær elveutløpet.

Fiskeslag:

Laks, Sjørøye og Sjøørret.
Laks er det viktigste fiskeslaget. Over den lakseførende delen er det en del ørret i elva.

Generelle opplysninger:

Elva har mange stryk og små kulper. Den lakseførende delen har derfor mange gode fiskeplasser.
Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Sandfjordvassdraget, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.

Camping  i umiddelbar nærhet av fiskekulpene er ulovlig. Elvevakta vil vise dere bort fra plassen om det er nødvendig

Fangstrapportering

All fangst skal rapporteres inn til den digitale laksebørsen her på Elveguiden, link til børsen finner du øverst på denne siden. Store områder av våre elver er uten dekning, og når du skal ut på fiske må du derfor printe ut og ha med deg en fangstdagbok hvor du noterer fangsten underveis. Denne laster du ned ved å trykker her: Fangstdagbok_GamvikJFF. Etter endt fiske skal dette legges inn elektronisk.

Kontakt

Regler

Fisketider:
ï Fiske etter laks fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24
ï Fiske på sjøørret fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24

Fredningssoner:
ï Fra sjøen og opptil kraftlinje ovenfor brua. (UTM328827, kartblad 2237 II)
ï Fra og med fossekulpen, hvilekulpen nedenfor og 50 m oppstrøms, og i fredakulpen.
ï Fra Svingkulpen og oppover.

Redskap:

ï Det er tillatt å fiske med flue og mark, uten søkke. ï Etter 31. juli er det bare tillatt å fiske med flue.
ï Det er ikke lov å fiske med redskap med mer enn 3 kroker. en trippelkrok regnes som 3 kroker.

ï Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli.

Fangstbegrensning:
ï Max. 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong. Husk at fangstdagbok skal føres fortløpende.

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

– Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
– Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
matrester, fiskeslo, o.s.v.