Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Stordalselva

Møre og Romsdal
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km lang og går frå sjøen og til Stavåfossen. Ei mindre sidegrein, Rø-elva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og forbi Løset. Samla elvestrekning som er laks og sjøaureførande er om lag 13 km. Det produktive elvearealet er i overkant av 150 000 kvadratmeter inkluder sideelvane.

Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00 og 04.00 alle dagar i veka. Enkelte soner kan ha andre fredningsrutiner, t.d. helgefreding.

Fisketida er frå 15. juni til 25. august.

Husk å sett deg inn i reglene i elva. Alle som kjøper kort må ha lest og akseptert gjeldende regelverk før kjøpet kan gjennomføres.

Viktig informasjon

Foreløpig vil der ikkje være mulig å kjøpe fiskekort gjennom Elveguiden lenger enn fram til 15. juli.
Med bakgrunn i midtsesongevaluering og vedtak rundt dette.
Det vil bli åpna for kjøp av kort for perioden etter 15. juli, så snart det er klarlagt om elva vil være åpen vidare utover i sesongen
ved spørsmål, send mail til: post@stordalsferien.no

Regler

Fangstrestriksjonar i Stordalselva

Maks 1 laks pr halvdagskort inntil 10 timer – 2 laks pr heildagskort
Maks 2 laks pr person pr veke, dette gjelder for heile elva, uansett hvilken sone det er fiska på
Maks 10 laks pr person pr år, dette gjelder for heile elva, uansett hvilken sone det er fiska på

Overdraging av kjøpt fiskekort er ikkje tillatt for sone 1, Hove og Sone 2 Vinje/Busengdal
Kortet/økta skal ikkje nyttast av andre om der er tatt 1 laks på det aktuelle kortet, og ein person kan ikkje ta meir enn 2 laks pr veke.
Der er oppslag om fiskeregler på kvar sone i Stordalselva, der står det også kva mynde oppsynet har,
samt virkemidlar styret har i høve brot på fiskereglar og kva skal føre til anmeldelse

Åpning den 15.06. Stenging den 25.08 kl 24.

Overvaking av bestand fram til 15. juli, med påfølgjande midtsesongevaluering,
Midtsesongevaluering vil avgjere om elva fortsatt skal vere åpen, eller den blir stengt for sesongen

Vedtak om endring i løpet av sesongen.
Stenging ved vasstemperatur over 18 grader og/eller utsikt til lengre periode med veldig lav vannstand.
Ved dårleg innsig/lite fisk i elva fram til 15. juli, kan elva bli sesongstengt på relativt kort varsel.

Foreløpig vil der ikkje være mulig å kjøpe fiskekort gjennom Elveguiden lenger enn fram til 15. juli.
Med bakgrunn i midtsesongevaluering og vedtak rundt dette.
Det vil bli åpna for kjøp av kort for perioden etter 15. juli, så snart det er klarlagt om elva vil være åpen vidare utover i sesongen
ved spørsmål, send mail til: post@stordalsferien.no