Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Toåa

Møre og Romsdal
  • ANTALL VALD 1
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Elva Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Toåa renner stort sett i nordvestlig retning og får sitt tilløp fra flere elver. Her kan nevnes sideelvene Neåa, Nauståa, Romåa, Bjøråa, Raudåa og Haukåa som er de største sideelevene som renner ned i Toåa. Elva Toåa renner ut i Todalsfjorden som senere går over til Stangvikfjorden og videre går den over til Halsafjorden.

Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen.

Toåa er et middels stort vestlandsvassdrag med en god bestand av laks og sjøaure. Elva ligger i et naturskjønt område hvor det er et aktivt landbruk, og hvor elva renner gjennom et vakkert kulturlandskap. Kulturlandskapet er omkranset av frodige lier som går over i høye fjell.

Dagens fisketilbud for allmennheten er svært godt, da alle har muligheter for å kjøpe fiskekort som gir rett til å fiske i store deler av elva. I dag selges det sesong-, uke- og døgnkort. Prisene på fiske har vært lave, og det har vært godt om plass for fiskerne.

Det er gjort en god del tilretteleggingstiltak for å bedre fiske i Toåa. Dette er tiltak som bygging av terskler, rydding av stier for å bedre adkomsten til elva. De fleste av hølene er merket med skilt hvor navnet på hølene står skrevet.

Vassføring i Toåa

Her finn du link til NVEs måler som står ovenfor Storfossen. Tallene herfra er beregnet vannføring med 15 minutts intervall. Tallene oppdateres flere ganger daglig, men med en liten forsinkelse.  Klikk på linken her så kommer du direkte til NVEs målestasjon på Storfossen (Talgøyfoss som NVE kaller den)

Kontakt

Regler

Her kan du fiske:

I hele Toåa (unntatt sideelver) opp til Gammelfabrikken ved Storfossen kan du fiske, unntatt på følgende eiendommer: Gammelfabrikken, Trudvang, Ramsøya, Brusethaugen, Bruset øvre og Holmen (nordsida). Dette er  merket med rødt på kartet og skiltet på elvebredden. Vær oppmerksom på at det vart gjort endringer på dette i 2018!

Fangstbegrensninger:

Døgnkvote for hver fisker: 2 laks og 2 ørret pr døgn.
Årskvote pr fisker er 6 laks.

Rapportering

Fangstrapportering fortløpende og meldes digitalt – direkte på www.elveguiden.no eller på Matkroken L. Hals i åpningstiden.

Fisketider for laks og sjøørret

15. juni – 15. august

Priser på fiskekort

Døgnkort:   kr   300,-
Ukekort:   kr   600,-
 Sesongkort  kr  1800,-

Alle priser er inkl. 25 % merverdiavgift.
Barn under 16 fisker gratis, men må rapportere fangsten.

Kontroll

Todalen Elveeigarlag har egne kontrollører som har jevnlig kontroller i elva.