Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Vesterelva

Finnmark
  • ANTALL VALD 2
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Vesterelva (nordsamisk: Njiðggujohka)[3] er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Den renner fra Vesterelvvannet til Meskefjorden ved grenda Vesterelv. Elva er 19,6 kilometer lang, eller 46,0 kilometer medregnet Savetjohka.

Nedstrøms Vesterelvvannet er dalbunnen fylt opp av løsavsetninger med landformer fra isavsmeltingens og landhevningens historie, som for eksempel marine terrasseformer, dødisgroper, dreneringskanaler, eskere, strandvoller og randmorener. Vesterelvas nedre løp meandrer gjennom store løsmasser. På begge sider av elva ligger vidstrakte myrområder med store innslag av palsmyr.[4]

Områdene rundt elvas munning i Varangerfjorden er fredet som Varangerbotn naturreservat.

Det går laks opp i elva, og det er bygget laksetrapper forbi fossene vest for Karlebotn.

Europavei 6 går langs nedre del av elva.

 

Kontakt

Regler
Fiskeregler for Bergebyelva og Vesterelva for sesong 2019
Fisketider Laks Sjøørret Sjørøye
Bergebyelva 01.06.2019-31.08.19 Fredet Fredet
Vesterelva 01.06.2019-31.08.19 01.06.19-14.09.19 Fredet
Vesterelva Utvidet fisketid for sjøørret til 14. September fra brufossen til sjøen. |
ALL FREDET FISK SKAL GJENNUTSETTES
Krav om desinfisering
Alle som ikke er bosatt i Finnmark, og Finnmarkinger som har fisket utenfor fylket skal desinfisere
fiskeutstyret.
Fangstrapport skal leveres senest 1. oktober 2019. Dersom fangstrapport ikke leveres innen fristen vil det
bli ilagt et gebyr på kr 500,- ved kjøp av kort i 2020. (Esso Varangerbotn og www.elveguiden.no)
Fiskesoner for døgnkort.
Bergebyelva Sone 1→ Soppfossen til sjøen. Sone 2→ Soppfossen og oppover
Vesterelva Sone 1→ Fra sjøen og til brufossen Sone 2→ Fra fredningsone slutt til over
storfossen(tunellen)og  oppover
Fredningssoner
Bergebyelva Hele kulpen nedfor Soppfossen(andre trappa), en strekning på ca. 150m. Etter 1. August
fredes kulpen på øversiden av første trappa(Bergkulpen), fra gjerdet og ca. 75 m nordover.
Vesterelva Fra brufossen og 50m ovenfor laksetrappene forbi tunnellen.
En fisker kan kjøpe kort for en sone pr.døgn pr. elv.
Som redskap er følgende tillatt: Sluk, Wobbler og Spinner vil være tillatt fra 1.Juni-10.Juli.
Fluefiske og markfiske uten søkke gjelder for hele sesongen.
Ved kødannelse i fiskekulper så skal fiskerne rullere hvert 20 minutt
Legitimasjon med bilde skal medbringes under fiske.
Betalt fisketrygdeavgift, fiskekort samt desinfeksjonsattest må medbringes under fiske.
Brudd på bestemmelser satt av forpakterkan føre til gebyr og utestengelse fra fiske og politianmeldelse
vil bli vurdert. Brudd på offentlige regler vil bli politianmeldt
Elvevakter
Ottar Store 98469102
Jonas Johnsen 41527408
Mona Michelsen 90515774
Ole Michelsen 46673228
Regine Mathisen 40541303
Oddbjørn Mathisen 41425899
Hugo Michelsen 90759206
Fangstrapportering
All fangst skal rapporteres, også nullfangst og gjenutsatt fisk.
Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst .
Rapportering kan skje hos Esso Varangerbotn eller www.elveguiden.no