Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Vestre Jakobselv

Finnmark
   

0 av 0 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m

Vestre Jakobselv har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km vest for Vadsø. Elva er ca 43 km og starter høyt oppe i nasjonalparken fra en liten renne og vokser seg større og større på sin vei ut mot Varangerfjorden.

Elva har siden 2010 vært en av Norges beste smålakseelv (hvis ikke den beste).
Laksebestanden domineres av små- og mellomstor laks, men også en del storlaks. Elva er stort sett lakseførende hele veien. Det finnes også en fin bestand av ørret, og en mindre bestand av sjøørret og røding. Havgående røding (blink) er total fredet.

I den nedre del av elva er det 4 fosser og i 3 av fossene er det bygget laksetrapper. Trappene ble bygget rett etter andre verdenskrig. Før trappene ble bygget kom laksen seg ikke lenger enn til 1. fossen, ca 3 km fra munningen. Gjennom årene har det blitt gjort flere reparasjoner og forbedringer av trappen som har gjort at laksen nå bruker hele elva som sin gyteplass.
Tusen takk til dugnadsarbeidere og elvevakter som har gjort en imponerende jobb for elven.

Elva byr på utrolig vakker natur på sin vei mot fjorden gjennom åpne landskaper i den øvre delen, til canyons og vakre vannfall i den nedre del. Det er et rikt dyreliv som holder til langs elva. Ørn, falk, ryper, elg og reinsdyr er noen kjente arter du kan møte på.

 

Retningslinjer for tilgang kjøp av fiskekort

1. Fiskekort folk utenfor Finnmark

 • Folk bosatt utenfor Finnmark kjøper kort gjennom de lokale reiselivsbedrifter: Vestre Jakobselv campingen, Varangertunet, Jakobselvkaia (Pikkuskitsi), Varanger Fjellstue og Arntzen Arctic Adventure.
 • 24 kort er tilknyttet overnatting.
 • 10 kort loddes ut daglig kl 16.30 på campingplassen.
 • Kort som ikke er solgt ut til overnatting pr. første dag i tilhørende måned inngår i loddtrekningen.

2. Fiskekort Finnmarking:

 • Folk bosatt i Finnmark kjøper kort gjennom: Varanger Sportslager (Vadsø) og MX Sport (Vadsø) og Vestre Jakobselv campingen
 • For å kjøpe kort må det medbringes dokumentasjon på at man bor i Finnmark. Selvangivelse eller annen bekreftelse som viser at man har bostedsadresse i Finnmark, ellers blir det ikke utsted kort.

3. Medlemskap i Nord- Varanger fiskefelleskap

 • For å få kjøpe sesongkort som medlem i Vadsø-, Skallelv-, Komagvær-, Vardø-, Nesseby JFF må man også være bosatt i Nord- Varanger.Fiskekortpriser
  Korttype Kortpris
  Døgnkort medl. 16-18 år bosatt Vadsø kommune kr 60
  Døgnkort medl. 16-18 år bosatt i Finnmark kr 100
  Døgnkort medl. 16-18 år bosatt u Finnmark/u Norge kr 120
  Døgnkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 200
  Døgnkort medl. bosatt Finnmark kr 300
  Sesongkort medl. 16-18 år. bosatt Vadsø kommune kr 600
  Sesongkort medl. bosatt i Vadsø kommune kr 1 800
  Sesongkort medl. pensjonister bosatt Vadsø kommune kr 1 000
  Sesongkort medl. bosatt i Finnmark kr 4 000
  Sesongkort for personer uten medlemskap bosatt i Vadsø kommune kr 3 600
  Sesong Vadsø- Skallelv- Komagvær- Vardø- Nesseby JFF kr 2 700
  Sesongkort ungdom u/16 år kr 1
  Døgnkort u/16år kr 1
  Døgnkort Finnmarkinger kr 400
  Døgnkort nordmenn kr 520
  Døgnkort utlendinger kr 520

I tillegg kommer et transaksjonsgebyr på mellom NOK 10,- og 45,- avhengig av hvor stort beløpet er på det samlede kjøpet. 

 

Kontakt

Regler

Fiskeregler

Fiskeregler Vestre Jakobselv.
Gjeldende fra kl 00.00 den 01 juni til kl 24.00 den 31 august.

Type Soner Juni Juli August
Flue: flyte line 1-2-3-4-5 Ja Ja Ja
Flue: Synkesnøre 1-2-3-4-5 Ja Ja Nei
Flue: Fortyngede fluer – Tuber med metallkrop 1-2-3-4-5 Ja Nei Nei
Flue: Tuber med conehead 1-2-3-4-5 Ja Ja Ja
Sluk – spinner – wobbler 1-2 Ja Nei Nei
Sluk – spinner – wobbler max 12 gr 3-4-5 Ja Ja Nei
Markfiske 1-2 Ja Ja Nei
Markfiske 3-4-5 Ja Ja Ja
Søkke 1-2-3-4-5 Ja Nei Nei
Huk/klepp 1-2-3-4-5 Ja Ja Nei

 

Utstyr:

 • Desinfisering av utstyr Fiskeutstyr: og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Nord Varanger grenser skal være desinfisert. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal forevises ved kjøp av fiskekort, bringes med under fisket og forevises fiskeoppsyn. Kun desinfisering utført i Nord Varanger godkjennes.
 • Kun en stang med til sammen tre kroker er tillatt. (En trippelkrok regnes som tre kroker).
 • Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun flytende dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten.
 • Krokstørrelsen mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
 • Det er forbudt å dyppe fiskeredskapen i organiske ekstrakter eller tilsette luktstoffer.

 

Fiske:

 • Bevegelig fiske praktiseres. Start øverst i kulpen og fisk med strømmen. Den som lander/mister fisk stiller seg bakerst i fiskerkøen.
 • Er ikke tillatt å fiske oppstrøms med våtflue.
 • Er ikke tillatt å fiske opp/nedstrøms i fredningssoner (snøre, fortommer eller fluer må ikke komme inne i fredningssonen).
 • Holaks er total fredet i august måned og skal gjennutsettes.
 • Vinterstøing er fredet og må gjennutsettes.
 • Sjørøye er fredet og må gjennutsettes.
 • Minstemål laks 35 cm.
 • Minstemål ørret 25 cm.
 • I hele sesongen er det ikke tillatt å avlive mer enn 3 laks pr. fiskedøgn i alle soner. Når du har tatt 3 laks på land og avlivet dem skal fisket avsluttes for det døgnet. Anbefaler å ikke avlive mer enn 20 laks i sesongen. Når døgnkvoten er nådd skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

 

Rapportering av fangst:

 • Den som fisker etter anadrom laksefisk plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver så snart som mulig. Dette kan gis på fastsatt skjema eller elektronisk på Elveguiden.no. Unnlatelse av å innlevere fangstrapport vil føre til tap av retten til å kjøpe fiskekort neste sesong.

 

Sonerindeling:

 • Sone 1 fra riksveien til fredningssonen, ca 3 km.
 • Sone 2 fra Andre-fossen til Fjerde-fossen, ca 4 km.
 • Sone 3 fra Fjerde-fossen til Aldonen, ca 5 km.
 • Sone 4 fra Aldonen til øvre Flintelv.
 • Sone 5 fra øvre flintelv til Jakobselvkroken.

 

Ordensregler:

 • Overfør gode holdninger til barn og unge i elva. Slipp de unge til.
 • Det er forbudt å slenge fra seg søppel langs elva. Søppelet kastes i søppeldunker eller tas med hjem. Fisk og fiskeslo skal ikke kastes i søppeldunkene. Fiskeslo skal heller ikke levnes ved elvebredden, både med hensyn til smittefare og trivsel langs elva. Følg skilting langs elva.
 • Alle som skal fiske i Vestre Jakobselva: skal ha gyldig fiskekort, statskort og IDENTIFIKASJONSBEVIS. Kortene skal alltid bringes med under utøvelse av fiske og fremvises når vakten ber om det.
 • Observerer du ulovlig fiske så meld fra.
 • Teltning: Minst 100m fra elven, bruke eksisterende bålplasser
 • Vakte telefon: 90 06 77 07 eller 90 01 17 30