Nausta

Naustakortet - ordinær

2022
Alle som skal fiske i Nausta sesongen 2022 må kjøpe Naustakortet før de startet sitt fiske. Kortet kjøpes én gang og er gyldig hele sesongen 2022. Naustakortet gir oss oversikt over fisketrykket i elva, og pengene vert øyremerkt til rekrutterings- og forvaltningstiltak i elva. Alle som skal fiske i Nausta har plikt til å sette seg inn i gjeldande fiskereglar. Ved midtsesongevaluering og etter sesong vil det bli sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle fisker i Nausta for å besvare statsforvalters krav på best mulig måte. Naustakortet kostar 60kr for alle over 18 år. Ungdom opp til 18 år "kjøper" gratis Naustakort 2022.
50,00 NOK

Naustakortet - ungdom

2022
Ungdom opp til 18 år "kjøper" dette Naustakortet som er gratis. Alle som skal fiske i Nausta sesongen 2022 må kjøpe Naustakortet før de startet sitt fiske. Kortet kjøpes én gang og er gyldig hele sesongen 2022. Naustakortet gir oss oversikt over fisketrykket i elva, og pengene vert øyremerkt til rekrutterings- og forvaltningstiltak i elva. Alle som skal fiske i Nausta har plikt til å sette seg inn i gjeldande fiskereglar. Ved midtsesongevaluering og etter sesong vil det bli sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle fisker i Nausta for å besvare statsforvalters krav på best mulig måte. Naustakortet kostar 60kr for alle over 18 år. Ungdom
0,00 NOK