Nausta

Naustakortet

2021

Alle som skal fiske i Nausta gitt sesong må kjøpe Naustakortet en gang og før de startet sitt fiske. ( Gjelder ikke for fiskere under 18år ). Dette kostar 60kr, og er eit ledd i arbeidet med å skaffe oversikt over fisketrykket i elva samt hente inn nødvendig informasjon fra fiskerne. Midlane vert øyremerkt til rekrutterings- og forvaltningstiltak i elva. Alle som skal fiske i Nausta har plikt til å sette seg inn i gjeldande fiskereglar. Ved midtsesongevaluering og etter sesong vil det bli sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle fisker i Nausta for å besvare statsforvalters krav på best mulig måte.

50,00 NOK