Lakseforvaltning

Norges mest moderne løsninger for lakseforvaltning

Elveguiden utvikler løsninger tilpasset den moderne forvaltning av lakseelver. I samarbeid med elveeierlaget skeddersyr vi løsninger for din elv. Elveguiden er norges mest brukte verktøy for salg, administrasjon og fangstrapportering av laksefiske i Norge.

Se videoen under for en rask innføring i Elveguiden eller bla videre for å se våre produkter tilpasset Elveeierlag!

Våre produkter

Laksebørs


Løpende fangstrapportering på web og i app


Fangstrapportering er den viktigste forvaltningsoppgaven til et Elveeierlag. Alle vassdrag har egne bestand situasjoner og fiskeregler som krever tilpasninger til fangstrapporteringen. Vår laksebørs er utviklet for å kunne tilpasses fangstrapportering i alle vassdrag basert på ønsker og behov fra Elveeierlaget.

For fiskerne er det lagt stor vekt på en brukervennlig løsning på både web-side og app som gjør at alle enkelt klarer å levere sin fangstrapport løpende gjennom sesongen.

For de fiskerne som ikke selv klarer å rapportere kan andre fiskere, elveeierlget, grunneier eller vi i Elveguiden hjelpe med å rapportere fangsten.

 • Fangstrapport kan låses til fiskekort, eller registreres direkte på et vald/sone
 • Enkel, løpende fangstrapportering gjennom web-side og appen
 • Visuell fremstilling av statistikker og fangstdata
 • Annonseplasser for mulige inntekter til Elveeierlaget
 • Integrert med Fangstrapp (SSB) for enkel rapportering til myndighetene etter sesong
 • Full oversikt i Elveeierlagets egen admin side på admin.elveguiden.no
 • Ferdig generert fangst statistikker med mulighet for nedlastning i excel
skittfiske

Elvekortet


Få unik innsikt over fiskepresset i ditt vassdrag


Med Elvekortet oppnår elveeierlaget to viktige ting:

Et register med oversikt over alle fiskere i vassdraget
Dedikerte midler til forvaltning og nødvendige tiltak i elven

Elvekortet sørger for at alle fiskere registrerer seg før fisket starter. Som eksempel har elveeierlaget i Surna skrevet følgende i sine fiskeregler:

Alle som skal fiske i Surnavassdraget 2021 må registrere seg på www.elveguiden.no. Der må man kjøpe digitalt Surnakort og akseptere fiskereglene. Da er du registrert i både Surnaregistret og fangstappen for Surna.

Alle fiskere registrerer derfor en bruker på Elveguiden.no (Om de ikke allerede er registrert). Derfra finner fiskerne alt på Surna sin side på Elveguiden.no og i appen. Man trykker Kjøp Surnakortet og betaler prisen som Elveeierlaget har satt for vassdraget. Det er en enkel kjøpsprosess både for norske og utenlandske fiskere.


Midtsesongevaluering

Alle fiskere svarer på undersøkelse om Hvor mange døgn har du fisket til midtsesong. Presise data på antall fiskedøgn sammen med fangst gir en bedre indikasjon på faktisk status til midtsesongevalueringen.


Oppsummering ved sesongslutt

Samme undersøkelse sendes ut etter sesong for å kartlegge det totale fiskepresset gjennom sesongen. Datainnhentingen er basert på krav og ønsker fra Statsforvalter og VRL om dokumentasjon på fisketrykket.


Hvor kommer fiskerne fra?

Gjennom registrerng av Postkode ved kjøp av Elvekortet får Elveeierlaget en helt ny innsikt i hvor fiskerne kommer fra. Denne dataen er svært verdifull når man diskuterer verdiskaping fra lakseturismen på lokalt og nasjonalt plan.


Midler til forvaltningen

Elvekortet sikrer midler til elveeierlaget som kan brukes til å styrke forvaltningen og gjennomføre nyttige tiltak i elven. Denne videoen viser hvordan elveeierlaget i Stjørdalselva brukte midler fra Elvekortet (kalt Stjørdalskortet) til restaurering av Iverbekken, et 430 meter langt sideløp som nå er gjenåpnet og produktivt som gyte- og oppvekstområde for både laks og sjøørret.

skittfiske

Elvekortet er lett tilgjengelig på nett og i app

skittfiske

Elveeierlaget får full oversikt i eget administrasjonssystem

Elvekortet med gode referanser!

Surna og Stjørdalselva er to av de store elvene som har innført Elvekortet. Les her sak i Villaksnytt 2-2021 hva Georg Solem (Surna) og Gunnar Daniel Fordal (Stjørdalselva) mener om løsningen og samarbeidet med Elveguiden.

skittfiske

Registrering av desinfisering


Elveguiden har utviklet digitale løsninger for å registrere gjennomført desinfisering. Bli kvitt papirblokkene og ta i bruk digital registrering som gjør det enklere for både Elveierlaget, fiskerne og ikke minst oppsynet å finne kvitteringen for desinfisering av fiskeutstyret.


Elveeierlaget kan:

Opprette ubegrenset antall desinfisering-stasjoner
Tildele dedikert administrator rettigheter til personell på hver stasjon

Administratorer registrerer gjennomført desinfisering ved å legge in fiskerens ID-nummer. Kvitteringer kommer da automatisk opp på denne brukeren. Elveeierlaget og oppsynet ser kvitteringen ved kontroll.


Bemannet stasjon

Ved aktivering av Bemannet stasjon kan ikke fiskeren selv registrere gjennomført desinfisering. Kvittering på godkjent desinfisering legges inn på fiskerens bruker på Elveguiden av personal ved desinfisering stasjon oppnevnt av Elveeierlaget.


Ubemannet stasjon

Alle stasjoner får eget ID-nummer som fisker bruker for å registrere desinfisering. Stasjon og dato blir loggført på kvitteringen som blir synlig for Elveeierlaget og Oppsynet. Ubemannet stasjon baserer seg på tillit til at fisker gjennomfører desinfiseringen selv.

skittfiske
skittfiske

Oppsyn


Norges beste digitale verktøy for oppsyn i elv


Elveguiden har utviklet et eget verktøy for oppsyn med funksjonalitet utformet for oppsyn i lakseelver. Oppsynet får innlogging til egen administrasjon side med begrenset tilgang og egne funksjoner for gjennomføring av oppsyn.


Kunderegister

Gjennom salg av fiskekort eller registrering av fiskere gjennom «Elvekortet» får oppsynet et kunderegister hvor de enkelt kan søke opp fiskere under kontroller og se alle kvitteringer til fiskeren på hans / hennes bruker. Ved registrering må alle fiskere «Akseptere vassdragets gjeldende regelverk» som fungerer som en signatur på at fiskeren har lest og akseptert alle regler. Dette er svært viktig dokumentasjon ved håndheving av regelbrudd.


Oppsynet legger inn «All dokumentasjon OK» eller «Dokumentasjon mangler» med tilhørende kommentar. Disse loggføres slik at alle oppsyn i elven ser historiske kontroller på fisker. Oppsynet får eget dashbord med full oversikt over hele vassdraget.

Kommuniser med alle fiskere i vassdraget


Effektiv kommunikasjon med fiskerne har tidligere vært en utfordring. Med stadig endring i fiskeregler, tørkeperioder, perioder med høye temperaturer, ekstrem nedbør og flommer har det blitt et økende behov for å nå ut med informasjon raskt til fiskere i vassdraget.


Registrering av alle fiskere med «Elvekortet» gir Elveeierlaget mulighet til å sende E-post direkte til alle fiskere i vassdraget med viktige beskjeder. Bruk av sosiale medier og andre kanaler er viktig, men man når langt fra alle.


Eksempler på viktige beskjeder i forvaltninsammenheng

 • Resultat av Midtsesongevaluering
 • Hu-laks fredning fra 15. Juli
 • Kvote på laks over 65cm er nådd, fra nå er all laks over 65 fredet og skal settes tilbake
 • Grunnet lav vannføring stenges elven fra 10. Juli kl. 12.00
 • Regnet har nå endelig kommet og elven åpnes for fiske igjen 15. Juli kl. 12.00
 • Nye fiskeregler for kommende sesong er vedtatt, les disse her
skittfiske

Lakseforvaltning med Elveguiden

Løsningene du trenger - kontakt oss for å komme igang!