Tilgjengelig fiskekort.

Eggan

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Velkommen til Eggan Vald. Valdet ligger i Rennebu, like nedenfor kommunesenteret Berkåk og ca. 3 km fra E6. Valdet er godt og vel 1 km langt og øvre halvdel av valdet kan fiskes fra begge elvebredder.  Valdet fremstår som rimelig lettfisket, og det vil alltid finnes plasser på strekningen som fisker godt stort sett uavhengig av vannføring.

Øverste del av Eggan vald starter like ved det gamle brukaret oppstrøms Bruahølen. Elva er ikke særlig bred øverst, men den vider seg etter hvert ut før den ender opp i stryket ut av selve hølen. Dette stryket er delt av en øy. Ved lav til middels vannføring går fisken stort sett i det søndre løpet. Ved høy vannføring kan det gå en del fisk i det nordre løpet.

Mot Skjepphaugbrua er elva relativt dyp. Den renner med god fart nedover mot den brede hølen like nedstrøms for brua. Her er elva relativt stilleflytende et lite stykke, men så går hovedløpet over i et stryk der elva gjør en krapp sving mot syd, innover mot Skuggvika. Deretter tørner den mot nord og går over i et rimelig friskt stryk. Her finnes det flere fine småhøler som fisken benytter seg av på sin tur oppover elva.

 

Om oss

Eggan vald kan tilby fire fiskekort pr. døgn, i tillegg til ett grunneierkort. Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så dette skal kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Velkommen!

 

Kontakt oss

Jon Erik Grøseth, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Bålplass
  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Guide
  • Kjøp / Leie av fiskeutstyr
  • Servering
  • Tilrettelagt for handicap

Andre fasiliteter

  • Like oppstrøms Skjepphaugbrua ligger det også en trivelig gapahuk på elvebredden.
  • Valdet er lett tilgjengelig fra parkeringsplassen like ved brua. For å komme til på valdets øvre og nordre bredd er det skiltet sti ned til elva. Her går man forøvrig på den gamle kongeveien som gikk gjennom dalen