Elahølen

Orkla Tilbake til elven
  • VALDETS LENGDE 500m
   

Om valdet

Velkommen til Elahølen vald. Elahølen ligger i Elvadalen i Orkdal kommune, ca. 4 km oppstrøms Svorkmo.

Elahølen kan fiskes med alle typer lovlig redskap. Særlig fluefiskeren vil finne valdet interessant. Dette skyldes i hovedsak at det er godt drag i elva over hele strekningen, samt en rekke større og mindre høler som byr på spennende utfordringer. Behovet for å vade er lite og elvebunnen består av rullestein. Vading bør derfor utøves med forsiktighet, særlig på nedre halvdel av valdet der strømmen stedvis er stri.

Praktisk informsjon

  • Øvre tredjedel av valdet byr på en relativt bred og ikke særlig dyp høl, der det finnes flere hvile-/standplasser for fisk.
  • På de to nedre tredjedeler smalner elveløpet. Hastigheten på vannet øker og små høler ligger på rekke og rad nedover mot nedre grense. Dette området sies å skulle fiske brukbart på lav vannføring, hvilket er naturlig da vannet i slike områder er langt friskere enn hva tilfellet er i stille partier.
  • Valdet er lett tigjengelig fra RV 701, og man parkerer ved veien på parkeringsplass like sør for industriområdet. Herfra går det sti ned mot midten av valdet.

Om oss

Elahølen vald kan tilby fire fiskekort pr. døgn på en strekning på ca. 500 meter. Valdet fiskes fra vestre bredd og kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så dette skal kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Velkommen!

Kontakt oss

Jon Erik Grøseth, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon