Tilgjengelig fiskekort.

Haugen og Rise

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Det er ikke behov for utstrakt vading ved normal vannføring. Elvebunnen består stort sett av grus og småstein.

Haugen og Rise kan fiskes ved de fleste vannføringer, men er best fra middels til lav vannføring. Det er imidlertid vel verdt å forsøke Kotthølen på høy vannføring, da det ofte står større fisk i dette området. Da kan laksen gå helt inntil land, også på Haugen og Risesiden. Det er nok fluefiskeren som kanskje vil finne valdet mest interessant, blant annet fordi det er godt drag i elva stort sett over hele valdet. Unntaket er den øverste fjerdedelen av strekningen som er relativt bred og stilleflytende.

Praktisk informasjon

  • Haugen og Rise grenser oppstrøms mot Nesjan Vald. For den som ønsker å forsøke seg på sjøørreten så er denne delen av valdet et riktig godt alternativ. Særlig når det lir litt utpå sommeren.
  • På andre fjerdedel av valdet ligger Kotthølen, og den fiskes enkelt og greit fra denne siden av elven. Det er lett vadbart i området, og det er ikke behov for særlig lange kast.
  • Nedenfor Kotthølen dreier elva svakt mot nordvest, og det er fortsatt godt drag i elva. Her, like nedenfor midten av valdet, finner man Rishølen.
  • I Rishølen er det i tillegg til naturlige standplasser, utlagt steiner som nå ser ut til å fungere godt som stand-/hvileplasser for fisken. Videre har elva i årene etter utbyggingen lagt seg stadig mer mot den østre elvebredden, og djupåra har blitt mer markert.
  • Fin grusør som gjør det enkelt for fluefiskere av alle ferdighetsnivå å få fisket strekket.

 

Om oss

I Rennebu like nord for tettstedet Voll og Rennebu Kirke, på vestsiden av Orkla ligger Haugen og Rise gårdene. De to valdene som tilhører disse gårdene har nå slått seg sammen og tilbyr fiske på en samlet strekning på ca. 1,7 km.

Vi kan tilby fem fiskekort per døgn, i tillegg til ett grunneierkort. Grunneierkortet kan leies på forespørsel til ordinær pris, hvis man ønsker å ha valdet for seg selv. Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så dette skal kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Velkommen!

Kontakt oss

Jon Erik Grøseth

+47 958 27 078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Gapahuk

Andre fasiliteter

Det ligger i dag to gapahuker på valdet, som begge gir ly for vær og vind samt hvile for trøtte fiskerrygger. En ved «Kotthølen» og en helt nederst på valdet ved «Bekkøset». Det er også planlagt en gapahuk like nedenfor midten av valdet ved «Rishølen». Når denne er på plass behøver man ikke å stresse opp og ned langs elvebredden for å finne skjul eller hvile.

Det forkommer motfiske med alle typer lovlig redskap, men utvises det vett og forstand samt god «sportsfiskerskikk» så skulle ikke det by på noen problemer overhode.