Tilgjengelig fiskekort.

Hoel

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Hoel vald ligger på vestsiden av Orkla, ca. 8 km nord for Berkåk og E6. Valdet er ca. 1,5 km langt. Øvre grense er ca. 200 meter oppstrøms Stamnesbrua, hvor det grenser det mot Stavne Uv 1. Valdet strekker seg videre herfra og helt ned til Bergsbruhølen som fra og med 2019 ikke er med i tilbudet. Dette er en lang, variert, og rimelig lettfisket strekning der det stort sett, uansett vannføring, finnes høler og steder som fisker godt.

Praktisk informasjon

 • Stamneshølen har en til dels meget bratt elvebredd. Elva er relativt dyp og stilleflytende og dette området er normalt sett en skikkelig «hotspot» på stor og brun elv.
 • Videre fra Stamneshølen, skyter elva fart og man går over i et fint strømparti som etter hvert ender opp i Tynnhølen.
 • Tynnhølen ved utløpet av den lille bielva Tynna, vil nok mange fluefiskere finne seg meget vel til rette.
 • Fra Tynnhølen går det i viltre stryk nedover mot den delen av valdet som lokalt benevnes som «Uti øyain». Her vil nok mang en fluefisker glise bredt, men også brukere av andre typer redskap vil trives her.
 • Hoel vald er ikke spesielt kritisk for vannføring, og det vil alltid finnes plasser på valdet som fisker godt uavhengig av om man har lav, middels eller høy vannføring. Valdet passer for, og kan fiskes med alle typer redskap.
 • Det selges 6 kort på strekningen

Om oss

Hoel vald er et gammelt og  tradisjonsriktvald i Rennebu. Strekningen ble utleid til engelske lakselorder i perioden fra 1871 til omkring 1920, og senere til Orkla Gruver frem til 1948. Etter dette har det ikke vært kommersiell, samlet utleie av valdet før i 2003.

Hoel vald kan tilby seks fiskekort pr. døgn, i tillegg til to fiskekort som er forbeholdt elveeierene. Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så dette skal kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Velkommen!

Følg Hoel vald på Facebook

Kontakt oss

Jon Erik Grøset

+47 95827078

jonerik.groeset@elveguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

 • Bålplass
 • Fluefiske
 • Gapahuk
 • Parkering
 • Skilt til elva
 • Sti til elva
 • Utedo

Andre fasiliteter

 • På valdet finnes det i dag tre gapahuker.
  • En like nedstrøms Stamnesbrua
  • En like oppstrøms utløpet av Tynna
  • En «Uti øyan» like nedenfor midten av valdet. Ved alle sammen finnes det utedo.
 • Adkomsten til valdet må betraktes som svært god, og etter Stamnesbrua er det skiltet parkering flere steder langs valdet.