Kortsalget er ikke åpnet.

Kanalhølen

Orkla Tilbake til elven
  • VALDETS LENGDE 1100m
   

Om valdet

Kanalhølen ligger ca. 18 km sør for Orkanger ved Svorkmo i Orkdal. Valdet er ca 1100 meter langt med fiske på begge sider. Kanalhølen har lett ankomst med bil, du kan parkere like ved de beste fiskeplassene. Valdet har en naturlig inndeling i tre adskilte høler. Øverst nedenfor brua, som er grensen for valdet, ligger Stasjonshølen. I midten ligger Kanalhølen og nederst ligger Skolehølen.

Det selges 4 kort på nedre del og 4 kort på øvre del av valdet. Inndelingen er Stasjonshølen + selve kanalhølen og et eget kort for Skolehølen

Stasjonshølen

Stasjonshølen starter med et stryk som går over i en slak venstresving inn i en rolig høl. Kulpen fiskes fra vestsiden. Strømmen er relativt slak gjennom svingen. Raskest går det helt mot steinsettingen på motsatt bredde, og det er her laksen står på normal og liten vannføring. I innersvingen er det en ør. Hølen er som skapt for fiske og for kasteinstruksjon. Det er en flott gapahuk i forbindelse med hølen. Brekket mot kanalhølen kan også være en giftig fiskeplass.

Kanalhølen

Kanalhølen har fått sitt navn etter sideelva Svorka som renner ut i kulpen på dette stedet. Elva har her en fin innstrøm i en dyp stor rolig høl. Kulpen fiskes fra vestsiden. Et meget godt fluestryk som fiskes godt både på stor og liten vannstand. Fisken bare flytter posisjon. Ved hølen ligger en gapahuk. På brekket i Kanalhølen kan man observere laksen når den passerer på veg opp i hølen.

Skolehølen

Skolehølen har et fantastisk innos etter et kort stryk fra Kanalhølen. Vannet renner her inn i ei renne som fiskes best fra østsiden. Adkomsten dit skjer fra robåt over nedre del av Kanalhølen. Hølen er lettfisket og er et typiskt stoppested for storlaks. Vannstanden bestemmer lengden på fiskestrekket nedenfor innoset, men renna vil være giftig uansett vannstand grunnet alle sine standplasser.

Vestsiden av Skolehølen er et meget bra sted for den mer erfarne fiskeren. I tidlig juni med synkeline og lange nedstrømskast er dette en meget bra storlakseplass. Brekket i Skolehølen er en plass hvor laksen ofte stopper opp på vei oppover i vassdraget. Det er også et meget bra sted for fiske etter sjøørret når mørket faller på.

Om oss

Kanahølen vald kan tilby fire fiskekort pr. døgn. Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så dette skal kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Velkommen!

Kontakt oss

Jon Erik Grøseth, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Bålplass
  • Båt
  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Parkering
  • Sti til elva

Andre fasiliteter

Ønsker man guide/kjentmann, så kan dette leies, men må bestilles god tid i forveien da tilgangen på kjentmenn er begrenset. Vi anbefaler absolutt å leie en av de lokalkjente fiskerne for en introduksjon på valdet. Et så vidt variert vald med ulike høler og standplasser lærer man ikke å kjenne på en dag, eller en uke, for den saks skyld. Det kan derfor være lurt å legge i litt ekstra penger i en kjentmann da dette kan være nøkkelen til suksess i elva.