Tilgjengelig fiskekort.

Ljøkjel Vormstad

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Rotasjon – 2019

Ljøkjel Vormstad kan tilby fiske i fire ulike soner: Lihølen, Finnhølen, Ljøkjelshølen og Tivoli – Les mer om disse under ´´Om oss´´

Laksefiske på Ljøkjel Vormstad selges på følgende måte
 • Det blir solgt maks 16 stenger pr. døgn
 • 4 grupper a 4 stenger roterer på 4 soner i valdet
 • Det blir kun fluefiske
 • Det selges halvdøgnskort på strekningen. Kortene gjelder på første dato men man må velge avreisedag datoen etter.
 • Det er en grunneierstang tilgjengelig som benyttes etter avtale med fiskere i fiskepauser.
Hvorfor et begrenset kortsalg?
 • Med et begrenset antall stenger på et vald blir det også et begrenset antall døgnkvoter som igjen medfører en reell begrensning av fisketrykket.
 • Et begrenset antall stenger gir en forutsigbarhet og kvalitetssikring for kundene på valdet. Sannsynligheten for å få fisk øker også vesentlig .

 

 

Om oss

Lihølen

Øverst på Ljøkel finner vi Lihølen. Dette er en høl som kan fiskes best når vannføringen er lav. Helt øverst på grensa kan man vade seg ut i elva på lav vannføring for å fiske en veldig small renne som ligger mot motsatt bredd. Om det er fisk som «går», er det lett å treffe på den oppe i renna. Denne renna kan man følge langs kanten 30-40 meter nedover til det vider seg ut i selve hølen. Her øverst bør man kun fiske fra østsiden av elven. Her står det ofte fisk utpå sesongen hvis elva har vært lav over en periode.

Hølen er relativt liten, og renner over en brekkant etter 50-60 meter. Fisken som oppholder seg i denne hølen står ofte der renna slutter og blir til selve hølen, og biter også ofte på her. Man kan også fiske fint her på høyere vannføring, men selve hølen blir mindre markert. På lav elv favoriserer denne hølen lette fluesnører da den ikke er veldig dyp, og det kan være fort gjort å sette fast med tyngre liner. Husk å fisk helt ned til brekkanten.

Videre nedover er det små stryk, kanter, lommer og små høler til man kommer til gapahuken. Dette partiet er fiskbart fra begge sider, men det er ganske bratt og mye rullestein på østsiden. Disse små hølene er enklere å fiske fra vestsiden av elven. Her er det lett å bevege seg, og mye lettere å håndtere en fisk. Her kan man fint fiske selv om elva er stor.

Nedenfor gapahuken ligger en fin høl som ender ut i nedre grense for Lihølen. Her kan man fint fiske fra begge sider på lav til middels vannføring. På større elv vil det være mest praktisk å fiske fra vestsiden. Ofte stiller det seg fisk nederst i denne hølen, og en god plass å merke seg er rett utom den store steinen som ligger helt nederst på brekket inne ved land på vestsiden.

Finnhølen

Dette er en høl som alltid huser fisk, og det er flere standplasser oppover langs elveforbygninga. Øverst kommer det et lite stryk som renner ut i hølen. Her er det definitivt enklest å fiske fra østsiden. Man kan også fiske fra vestsiden på forbygninga, men det her er det veldig bratt og vanskelig å komme fram. Her må man være forsiktig, og det gjøres helst på lav elv. På østsiden står det en flott gapahuk, og her kan man fiske uansett om det er lav elv eller flom. Utom gapahuken er det en skikkelig hoggplass hvor det ofte blir tatt fisk. Her er det fort gjort å bli ivrig når man sitter inne i gapahuken, for fisken har en tendens til å vise seg nettopp der.

Nedre del av Finnhølen kan fiskes fra begge sider. Her er det dypt øverst, og det blir grunnere jo nærmere brekket man kommer. Denne delen blir litt stilleflytende på lav elv, så da er det greit med et lett fluesnøre.

Ljøkelshølen

Denne hølen er fra gammelt av kjent som en veldig god fiskeplass, og er det fortsatt. Her er det tatt enorme mengder laks oppgjennom årene, og er en spesielt god fiskeplass når det kommer ny fisk på elva. Fisken går rolig gjennom denne hølen, så om man er her når fisken kommer er det god sjans. Her kan man fiske fra begge sider, alt etter hva man foretrekker. På skikkelig stor elv er det vanskelig å fiske fra elveforbygninga, fordi strømmen blir veldig hard og det blir litt ekkelt å bevege seg til fots. Men til gjengjeld er østsida bra på slike forhold. Da kommer fisken ofte
veldig nært land oppgjennom, og kan nås med korte kast.

Ljøkjelshølem er et behagelig strekke å fiske fra østsida uansett vannstand og det er godt rom for å kaste. Her kan man gå trygt langs kanten når elva er stor, og vade lengre ut når elva er liten / middels uten å få store overraskelser på veien. Et stykke ned i denne hølen struper elva seg sammen ved at det blir grunnere på østsiden, og markert dypere på vestsida. Her blir vannet raskere og man får merkbart bedre «drag» på snøret enn lenger opp. Her bruker det å stå fisk på kanten hvor det blir dypere, og er en plass å merke seg. Her tas det ofte fisk fra begge sider.

En veldig allsidig høl når det kommer til vannføring, da den tåler alt fra sommerelv til flom. Flott gapahuk på østsida av elva.

Tivoli

Nederst i valdet finner vi Tivoli med sitt markerte brekk som ender i et langt stryk. Dette er en typisk hvileplass for laksen når den har forsert det 300 meter lange stryket nedenfor. Man kan fiske begge sider av hølen uansett vannføring, for fisken kan gå på begge sider her. Dette er en spennende plass ved god vannføring, men på lav elv blir det veldig stilleflytende. Fisken har da en tendens til å gå midt i elva. Da bør man sette på et lett snøre for å få så god fart som mulig på flua.

Østsida av strekket dekkes fint fra banken uten særlig vading, mens på vestsida kan man fint vade litt ut i nedre del om elva ikke er altfor stor. Øverst på grensen på vestsida er det et dypt parti, som renner opp på en veldig markert rygg som går på skrått ut i elva. Rundt denne ryggen er det flere hoggplasser, og bør ikke hoppes over. Det står veldig ofte fisk på tivoli selv om det ikke ser ut som en typisk standplass for laksen.

Helt nederst i strupen på brekket står det alltid smålaks utpå sesongen. Når elva er lav til middels kan man også fiske en liten høl som ligger et lite stykke ned i stryket på vestsiden. Gapahuk har man på begge sider.

Kontakt oss

Jon Erik Grøseth, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

 • Bålplass
 • Båt
 • Fluefiske
 • Gapahuk
 • Parkering
 • Sti til elva

Andre fasiliteter

 • Vi kan vil tilby gapahuk i alle soner som sørger for ly mot vær og vind.