Tilgjengelig fiskekort.

Mesloøyan

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Mesloøyan er et variert vald, og byr på utfordringer for så vel flue-, som sluk- og markfiskeren, men kanskje mest for de to sistnevnte.

Øverst på valdet er elva relativt bred og grunn, men hovedløpet smalner etter hvert og vannet skyter fart fra den øveste delen av Mesloøyene og videre nedover. Strekningen ned mot nedre halvdel av valdet byr på viltre stryk og flere fine små høler på rekke og rad. Når elva når spissen på den nederste Mesloøya, vider hovedløpet seg ut igjen, og vannet renner med rimelig god fart videre nedover i lang og relativt dyp høl. Også her er det flere sikre standplasser for laks.

Nedre halvdel byr på standplasser som fisker godt på høy vannføring, men under slike forhold kreves det både ferdigheter og lokalkunnskap.

Øverste halvdel fiskes fra begge elvebredder – det fiskes fra begge øyene, men ikke fra, men mot den sydlige bredden – mens nedre halvdel fiskes kun fra nordsiden av elven. D.v.s. fra samme side som RV-700. For å komme ut på de to øyene øverst på valdet, kan man på lav vannstand vade fra nordsiden helt øverst på valdet, eller benytte båt fra Skjervhølen like oppstrøms øvre grense (tilgjengelig på forespørsel).

Ved høy vannføring vil de to øyene være vanskelig – eller bortimot umulig å nå ut til til fots, men det kan la seg gjøre ved hjelp av båt. På nedre halvdel av strekningen vil man oppleve motfiske med alle typer redskap – stort sett med flue, men også med sluk og mark.

 

 

 

Om oss

Mesloøyan er navet på en liten gruppe øyer beliggende midt mellom Meslogårdene på østsiden av elva og Gunnesgrenda på vestsiden, og derav navnet på valdet. Disse øyene tilhører to av gårdene på Meslo, og ytterligere 3 nabogårder bidrar med sine rettigheter. Samlet fremstår dette absolutt som et strekning som de fleste bør finne interessant.

Kontakt oss

Jon Erik Grøset, Orklaguiden

+47 958 27 078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Bålplass
  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Parkering
  • Slukfiske
  • Sti til elva

Andre fasiliteter

Fisket er begrenset til 5 stenger der 4 kort pr. døgn selges fritt, mens det 5. kortet er forbeholdt grunneiernes eget fiske. Hvis man ønsker å disponere valdet for seg selv, kan også det 5 kortet kunne kjøpes på forespørsel. Dette avtales i så fall i hvert enkelt tilfelle.

 

Det finnes allerede en stor og solid gapahuk omtrent midt på nedre halvdel av valdet. Videre finnes det en bålplass på «fastlandet» øverst på valdet. Atkomsten til valdet skjer til fots fra skiltede parkeringsplasser via stier ned til elva. Avstanden fra parkering og ned til elva er ca. 3-400 meter.

Overnatting

Når det gjelder overnatting i nærheten av Mesloøyan, så er ligger «Mastu» på gården Oppstuggu Meslo omtrent midt på valdet, kun ca. 500 meter fra elva. Det finnes videre enda et par alternativer som ligger innefor 2 km fra valdet. Dette er Bortstuggu Flå og Grøtte Gård som begge ligger oppstrøms valdet. Videre finner man en rekke gode innkvarteringsmuligheter innenfor 5 – 10 minutters biltur fra valdet.