Kortsalget er ikke åpnet.

Øvre Haukåshølen

Orkla Tilbake til elven
  • VALDETS LENGDE 500m
   

Om valdet

Vi er glade for at øvre Haukåshølen kan tilbys våre kunder. Denne strekningen tilhører Mogset gård og går fra Haukåshølen og ca 500m oppstrøms.
Dette er en spennende strekning med flere fine kulper. Valdet er deler av det som tidligere var MJFL sone 2 Mogset, som nå er tilgjengelig for kortsalg igjen.

Mer informasjon om valdet kommer senere, men video under git et godt bilde på hva valdet har å tilby!

NB! Merk at video også viser Haukåshølen som ikke er med i dette tilbudet.

Om oss

Kontakt oss

Jon Erik Grøset, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Bålplass
  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Parkering
  • Sti til elva