Tilgjengelig fiskekort.

Stavne Uv 1

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Sone 1. Stamneshølen – ca. 1200 meter lang, der det for det meste tilbys fiske fra begge elvebredder, da med unntak av en kort strekning i øvre og nedre del av valdet. Sonen starter ca. 1,2 km oppstrøms Stamnesbrua. På vestsiden av elven er nedre grense mot Hoel Vald ca. 200 meter oppstrøms Stamnesbrua, mens den på østsiden (riksveisiden) avslutter mot sone 2 – «Tynnhølen» – ved tidligere nevnte bru.

Øvre del av sonen er relativt bred og uten større høler, og må betraktes som en «running pool» eller transportstrekning. Midtre del i området Vasethølen er godt egnet for fluefiske, særlig fra sørsiden. Her er elva relativt hurtigflytende med flere sikre standplasser på rekke og rad nedover. Nedre del er bredere, dypere og roligere og best egnet for sluk og markfiske.

Den midtre delen av sone 1 fisker stort sett godt på lav til middels vannføring, mens den øvre og nedre delen kanskje er best på middels til høy vannføring. Sørsiden er best tilgjengelig i og med at vademulighetene er best fra denne siden. På nordsiden er det flere plasser som egner seg best for mark- og slukfiske. Laksen går inntil bredden på den nordlige siden, da djuprenna går her. Det jobbes med å rydde langs bredden for å bedre tilgjengeligheten også fra denne siden.

På sone 1 er det 1 gapahuk og 1 utedo på sørsiden. Det selges kun 4 kort pr. døgn på sone 1.

Om oss

Kontakt oss

Jon Erik Grøset

95827078

jonerik.groeset@elveguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon