Tilgjengelig fiskekort.

Voll og Moan A

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Voll & Moan sone A

Ca. 1300 meter lang strekning som begynner et par hundre meter nedstrøms «flaskehalsen» der RV 700 presser seg forbi Bergsbruberga omtrent midt mellom Stamnan og Voll. Denne sonen har de samme hølene som Rokkones Fellesfiske, men starter og slutter noen hundre meter nedstrøms øvre og nedre grense for Rokkones.

Valdet starter i nedre del av det vesle stryket som markerer slutten på Bergsbruhølen. Etter dette strykpartiet ender elva opp i «Hovenghølen» (fra vestsiden kalt «Norstugguhølen» eller «Rundhølen»). Dette er en allround-høl som gir utfordringer til så vel fluefiskeren, som sluk- og markfiskeren. Det er ikke så rent få fiskere som har lykkes med å lande laks i Hovenghølen, og dette er et sted som ofte «huser» stor laks.

Fra «Hovenghølen» renner elva relativt hurtig nedover i et 40 – 50 meter bredt parti før den svinger mot nordvest i en slak bue. Her i «Svingen» (fra vestsiden kalt «Kongensøya») renner djupåra like ved land, og her er det er ikke behov for spesielt lange kast. Imidlertid er det en relativt bratt elvebredd som gjør det litt krevende å kaste med flue. Mulighetene for å vade er noe begrenset, særlig på middels til høy vannføring, men man har ingen problemer med å gå langs bredden. Her finnes flere gode standplasser for fisk, samt en «standplass» også for fiskere i form av en liten, trivelig gapahuk.

Etter «Svingen» går elva over i et område som fra begge sider er kalt «Rokkohølen». Denne hølen starter omtrent midt mellom den øvre svingen mot nordvest, og den neste svingen mot nord, og avslutter ved nedre grense for sone A (et lite stykke ovenfor den første øya på bildet – klikk på bildet og få opp en forstørrelse). Øverst er Rokkohølen hurtigflytende med godt drag i vannet, men den går etter hvert over i et dypere og mer sakteflytende parti. Mot nedre grense er det imidlertid mer draget i vannet igjen, da hølen ender opp ovenfor brottkanten ned mot den private delen av valdet.

Rokkohølen har til alle tider vært kjent som en god fiskeplass, og det er den fortsatt. Men som de fleste andre fiskeplasser, så krever den at fiskeren er villig til å ofre en hvis fisketid i området før den er villig til å avgi sine hemmeligheter. Bl.a. er strømforholdene i Rokkohølen stedvis litt spesielle, men dette må kun ses på som en utfordring som er med på å gjøre fisket mer spennende.

Når det gjelder adkomst til sone A så er denne delen av valdet lett tilgjengelig fra RV- 700. Det er skiltet parkerings-plasser der det kun dreier som om en liten spasertur ned til elvebredden, samt at det fra midtre del av valdet går en tursti som fortsetter langs elven helt ned til nedre del av sone B.

Om oss

Kontakt oss

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon