Tilgjengelig fiskekort.

Voll og Moan B

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Voll og Moan sone B

Sone B starter nedstrøms den private strekningen på valdet, ca. 300 meter nedenfor nedre grense for sone A. Sone B er ca. 1200 meter lang, og spenner over et meget spesielt, nærmets deltalignede område med flere større og mindre øyer sentrert rundt en sving der elva nesten «tar igjen seg selv». Sonen har som nevnt ingen begrensning på antall solgte kort, men må ikke på bakgrunn av dette betraktes som noen dårlig strekning. Heller tvert i mot. Denne delen av valdet er meget variert og byr på stekninger som er godt egnet for fluefiske, samt områder som i stor grad favoriserer sluk- og markfiske. Langs hele strekning går det en skiltet og ryddet sti langs bredden, men noen av fiskeplassene kan være krevende å nå frem til i og med at de ligger på noen av øyene. Adkomsten blir derfor avhengig av vannføring, og mulighetene for vading begrenses sterkt ved fra middels til høy vannstand.
Særlig den øverste tredjedelen av sone B kan by på godt fluefiske. Her er elveløpet hurtigflytende, og det finnes standplasser for fisk på rekke og rad ned mot svingen ved «Kjillarøyain», der elva nærmest tverrvender mot vest. Fra denne svingen og nedover mot «Bresida» blir elva dyp og stilleflytende. Dette området passer nok best for sluk- spinner og markfiske. Like ovenfor «Kjerkbrua» svinger elva igjen ca. 90 grader mot nord, og særlig området like oppstrøms og nedstrøms brua er kjent som en god fiskeplass. Her bør også fluefiskeren kjenne sin besøkstid, og det kan være vel verdt å forsøke sent kveldsfiske i dette området da det ofte befinner seg sjøørret her, kanskje særlig nedenfor brua mot utløpet av bekken Hurrunda der nedre grense for sone B og Voll & Moan Elveiarlag går. Det forekommer motfiske med alle typer redskap fra private vald langs hele sone B.
Når det gjelder adkomst til sone B så er også denne grei, men man må nok i litt større grad ta beina fatt, enten ved å gå via nedre del av sone A, eller ved å parkere like ved Rennebu Kirke og følge turstien oppover langs elvebredden.

Om oss

Kontakt oss

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon