Kortsalget er ikke åpnet.

Vollhølen Snoen

Orkla Tilbake til elven
  • VALDETS LENGDE 300+200m
   

Om valdet

Vollhølen Snoen fisker best på middels til lav vannstand. Valdet ligger på Snoen i Meldal Kommune og disponerer et ensidig strekke med motfiske, og fisker gode med alle tillate redskaper.
Innstrømmen til hoved hølen kommer fra to sider rundt øya og ender i en dyp klassisk laksehøl med hovedstrømmen på siden man fisker.
Dette er en høl som ofte holder fisk og kan fiskes med alle typer redskap.

Praktisk informasjon

  • Det selges 3 kort på valdet pr. døgn – Kjøpes alle kort disponerer man hele strekningen for det antall stenger man selv ønsker.

 

 

 

 

Om oss

Kontakt oss

Jon Erik Grøset, Orklaguiden

+47 95827078

post@orklaguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Bålplass
  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Overnatting
  • Parkering
  • Slukfiske