Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Espedalselva

Rogaland
 • ELVENS LENGDE 14km
 • ANTALL VALD 6
   

6 av 6 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
Generelle bestemmelser

Ang parkering langsmed FV491. Man skal ikke blokkere vei og/eller møteplasser eller på annen måte hindre trafikk langsmed veien. Store lastebiler med sand som kjører trenger disse møteplassene som er.

Gå ikke over dyrka mark, gå langsmed kantene. Bruk stier der det er dette tilgjengelig.
Ta med fiskesene, markbokser og annet søppel etter deg.
Ta gjerne med annet også hvis du finner. Så er det mye triveligere for alle.

Har du hund skal denne være i bånd. Sauer går mange steder fritt langs elva, så respekter dette, og vis hensyn!

Skulle uforutsette hendelser skje, f.eks lav vannstand/flom/lavt innsig av laks e.l som medfører endring i fiskebetingelser og i verste fall stenging av elva så vil ingen refusjon av foretatte kjøp bli gitt.
Kortselger/Elveeigarlag er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.

Det gjøres en midtsesongevaluering i begynnelsen av juli. Det kan da under gitte forutsetninger åpnes for flere fiskedager og som medfører ekstra fiskekort som kan legges ut for vanlig salg. Et flerdøgn/sesongkort gis ikke automatisk fiske på slike «ekstra-dager».

Før fiske starter:
Du aksepterer ved kjøp samtidig å følge Espedalselva`s felles regler for fiske.
Disse skal alle kjenne til!
Link til Espedalselva regler som gjelder fiske.

Kortsalget åpner 1 mai, kl 12:00

Espedalselva er en flott lakseelv i Ryfylke i Rogaland, og en populær elv å fiske i blant sportsfiskere.

Espedalselva ligger i Forsand kommune med utløp i Høgsfjorden ved Helle. Vassdraget består av to elvegrener Vindøla og Røssdalen/Indredalen som møtes overfor Espedalsvatnet ved Lona i Øvre Espedal.
Espedalsvatnet er i dag vassdragets største innsjø og er 1,7 km2. Frå utos Espedalsvatnet renner hovedelva først i rolige partier, senere også flere partier med stryk med kortere høler.
Elva innbyr til de fleste typer fiske, slik som fluefiske, markfiske, slukfiske, spinner, wobbler.

I hovedsak foregår fisket fra utos Espedalsvatnet og ned til sjøen(Høgsfjord), på begge sider.
Noe fiske foregår også i Espedalsvatnet.
Vassdraget er regulert, og middel vannføring årlig i vassdraget er ca 12 m3/s.
Valdene med kortsalg tilbyr fiske som i sum dekker omtrent  hele elvestrekningen fra utos Espedalsvatnet og ned til sjøen.
Med begrensninger i antall fiskestenger tilgjengelig i elva, så er dette med å sikre flotte fiskeopplevelser.

Beliggenhet:

Elva ligger oppover dalføret Espedalen langs FV491 i Forsand Kommune. Stort sett tilgjengelig med kort avstand fra vei de fleste steder.
Forsand kommune er også kjent for turistattraksjoner som Prekestolen og Kjerag.
Man kan komme til Forsand via ferje fra Sandnes kommune(Lauvvik-Oanes) eller fra Jørpeland-Tau-Hjelmeland via RV13. Kjør over Lysefjord-brua og følg FV491 oppover.

Om Fisket:

Elva fører laks og sjø-ørret. Sjø-ørret er fredet hele året.
Fisket foregår Torsdag-Søndag, 1 juni – 31 august (fredet man-ons).

Personlig døgnkvote pr fisker, 2 laks.

Krav om desinfisering før fisket starter.
Husk å melde inn fangsten og å ta skjellprøver av fangsten!

Mer info om elva og regler finner du på www.espedalselva.no

Grunneier har rett til å fiske i tillegg til fiskekort som selges.

Regler

 1. Generelt gjelder offentlige fiskeregler i elva, med disse lokale tilleggsbestemmelser.
 2. Sjøørret er totalfredet og skal settes levende tilbake i elva. Husk å rapportere fangstene på fangstkortsystemet(laksebørs).
 3. All fangst skal rapporteres inn så snart som mulig. Normalt, senest samme dag. Bruk online fangstregistrering.
 4. Skjellprøver skal tas av all fangst. Grunneiere skal ha skjellprøvekonvolutter, eller så finner man disse ved desinfiseringsstasjon på Helle.
 5. Fiske tillatt torsdag 00:00 t.o.m søndag 23:59
 6. Respekter gjeldende sonegrenser. Ved spørsmål, kontakt grunneier eller styret.
 7. Sesongkort og døgnkort er personlig og kan ikke benyttes av andre. Unntak for bedriftskort. Generelt gjelder at den som starter fisket på døgnet kan fiske dette døgnet.
 8. Barn u/16 år i følge med foresatt kan fiske sammen med foresatt, med opplæringsfiske og fremming av fiskeinteresse som formål. Men kun 1 stang i elva om gangen, og at det fiskes på samme fangstkvote som foresatt. 
 9. Alt fiskeutstyr som har/vil få kontakt med vann skal være desinfisert FØR fisket starter. Desinfiseringsstasjon i Elveeigarlagets regi skal brukes, og gebyr betales slik at vi har kontroll på hvem som har utført dette.
 10. Kroking av fisk er ikke tillatt. Er man uheldig så skal laksen settes utpå igjen uansett. Ingen diskusjon her. Blir man tatt for bevisst å prøve å kroke fisk kan grunneier eller styret ekskludere denne fiskeren for fremtidig fiske i Espedalselva.
  Definisjon på kroking/rykking: Krok som sitter fast i fisk bak en loddrett linje i bakre kant av gjellelokk er å anse som kroking/rykking og dermed forbudt. Disse laksene skal settes tilbake i elva mest mulig uskadd.
 11. Døgnkvoten er personlig, og er 2 laks pr. fisker, uavhengig av antall kort fisker har. Er en fisk skadet eller man er i tvil, skal den fanges på land og telles med i døgnkvote. Fisket SKAL opphøre straks fisk nr 2 er på land.
 12. Regel om bevegelig fiske skal praktiseres. Max 20 minutt fiske fra samme plass, og respekter motfiske.
 13. Døgnkvote/fiske vil evalueres midtveis i sesongen.
 14. Ang fiske i Espedalsvatnet, er det tillatt med fiske med stang/snøre 01 april – 31 mai til annen fisk enn laks/sjøørret. Utenom sesong skal laks/sjøørret settes ut igjen mest mulig uskadet. Røye skal også rapporteres på fangstrapportskjema.
 15. Vis hensyn. Ikke gå over dyrka mark. Gå rundt, eller bruk stier der det er tilgjengelig.
 16. Ikke forsøple naturen! Rydd opp etter deg.
 17. Det innføres stenging av fisket i elva når vannføring stabiliseres og viser nedadgående trend under 2,3 m3/s. For åpning igjen så må vi ha en stigning på 0,5 m3/s over stengningsnivå. (dette pkt gjelder ikke for Espedalsvatnet).

Godkjent i årsmøte, 2019