Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Futelva

Finnmark
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
Beliggenhet:

Futelvvassdraget ligger ca. 8 km. øst for Mehamn

Adkomst:

Fylkesvei 263, mellom Mehamn og Gamvik, krysser nedre del av vassdraget..

Fiskeslag:

Sjørøye, litt Laks og Sjøørret.
Sjørøye er det viktigste fiskeslaget.

Generelle opplysninger:

Langs elva er det 2 fiskevann. (nord for FV 263) og et lite vann på sørsiden.
Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Futelvvassdraget, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.

Kontakt

Regler

Fisketider:
ï Fiske på laks og sjøørret fra 15. juni kl 00 til 31. august kl 24.
Fredningssoner:
ï Alle elvestrekninger er fredet. Det er kun lov å fiske i de 2 vannene på nordsiden av Fv263.
Redskap:

ï I vannene er det tillatt å fiske med mark med søkke, flue og sluk.