Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Surna

Møre og Romsdal
  • ANTALL VALD 7
   

7 av 7 vald passer din filtrering

VALD

01. Skei/omegn fiskelag

Møre og Romsdal

VALD

02. Tellesbø og Ranes fiskarlag

Møre og Romsdal

  • VALDS LENGDE1500m
VALD

03. Krangnes/Sogge

Møre og Romsdal

  • VALDS LENGDE2000m
VALD

04. Holten-Solem Gård

Møre og Romsdal

  • VALDS LENGDE600m
VALD

05. Øvre Sæter Fiskecamp

Møre og Romsdal

  • VALDS LENGDE2000m
VALD

06. Øyasætra

Møre og Romsdal

  • VALDS LENGDE300m
VALD

Surnakortet

Møre og Romsdal

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er svært lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. Mesteparten av fisket foregår imidlertid mellom Surnadaløra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner og det må kjøpes fiskekort for hver enkelt sone. For flere av sonene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiskekort for vedkommende sone.

Sesongvariasjoner

I Trollheimen er Follsjøen og Gråsjøen regulert til kraftproduksjon, og nedenfor kraftstasjonen på Harrang er vannføringen i Surna forholdsvis stabil gjennom sommeren. Ovenfor kraftstasjonen kan det i tørre perioder være relativt lite vann i elva, men ved overløp på dammene og i regnværsperioder kan det være riktig bra fiske også overfor Harrang. Som i de andre elvene er fisket best i Surna når elva er forholdsvi stor. Normalt er det i begynnelsen av sesongen mest laks i de nedre deler av Surna, mens hovedtyngden i de øvre deler av elva kommer i juli og begynnelsen av august. Sjøørreten kommer noe senere enn laksen, og i nedre deler av elva er det normalt best ørretfiske fra ca. 20 juli til 10 august. (N.B sjøørreten i Surna er f.o.m 2018 totalfredet!)

Rapportere

Alle fiskere er pliktige til å rapportere fangsten som tas. Antall fisker og vekten skrives på surnakortet slik at oppsynsmannen kan kontrollere fangsten opp mot gjeldende kvoter.

NB! Vi ber om at fiskerne melder inn fangsten på oppslagstavlene/fangslistene som henger på oppslagstavler ved valdet.

Største laks

Den største laksen som er tatt på stang i Surna er 26,5 kg. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen i Surna er ca. 5kg. De fleste årene tas det imidlertid laks på 17 – 18 kg. I Rindal har Surna mange dype høler, og her kan en få storlaks opp til 16 kg i begynnelsen av sesongen. Normalt størrelse på laks tatt i Surna i Rindal er 4 – 10 kg. Sjøørreten veier normalt 0,5 – 2,0 kg, men fisker på 5 – 6 kg er ikke uvanlig.

Fiskeperiode

Laksefiske i Surna er tillatt fra og med 1. juni til og med 31 august.

Flue, meite eller sluk? 

Det kan fiskes både med sluk, flue og mark. Reker og levende fisk som agn er forbudt, likeså sluker med mer enn trippelkrok. Deler av elva er også eksklusivt forbeholdt et rent fluefiske. Se mer om dette inne på de forskjellige valdene. Fra 1.august er markfiske forbudt

Bevegelig fiske

For at alle som fisker i en sone skal få tilgang til de beste fiskeplassene, skal det være bevegelig fiske i elva. Fiskingen starter øverst i sonen og fiskerne beveger seg nedover etter hvert som de fisker.

Kontakt