Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Visa

Møre og Romsdal
  • ANTALL VALD 2
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
Fisket i Visa er delt i to soner, Nedre Vistdal og Bergset.
Nedre Visa:

Valdet strekker seg fra Bergset grense og ned til munningområdet i sjøen.

Det er gangsti langs hele valdet på østre side hvor det også er satt opp en del gapahuker.

Tverrelva inngår også i denne sonen.

Nederste del av elva er fluesone (begge sider). Dette er merket med skilt og strekker seg fra sjøen og et stykke opp i elva (ca 500m).

 

Øvre grense: 150m, ovenfor broen på Helle (grense til Bergset).

Nedre grense: Munningsområdet, sjøen.

HUSK: Fluesone nedre del

Her selges det 7 døgnkort pr dag.

 

Bergset:

Valdet strekker seg fra Garsteinfossen og til grense med Nedre Visa (150m ovenfor broen på Helle)

Øvre halvdel av valdet fiskes kun fra vestre side av elva (fra garsteinfossen til Kommandobrua)

Vei/sti fra Bergsethølen og til grillhytta ved Garsteinhølen (vestre side)

Husk: fiske i Bergsetfossen er ikke tillatt

Her selges det 5 døgnkort pr dag.

 

Kontakt

Jan Erik Nerland/ Andreas Skjelbostad

91863646/ 41109079

Regler

FISKEREGLER VISA

 

1. Kjøp av fiskekort for Visa gjøres på Elveguiden.no. Dette gjelder
både nedre elveeierlag og Bergset elveeierlag.

2. Sesongen gjelder fra 15.06.kl.06.00. til og med 15.08 kl.24.00.
Gjelder ikke første døgnet den 15.6. Da starter fisket 00.01.

3. Visa er fredet fra 24.00. til 06.00.

4. Kun fiske med sluk/spinner/wobler og flue er tillatt.

5.Sesongkvote: 10 stk. fisker pr.fisker. Ukekvote: 3 stk.fisker pr.
fisker. Døgnkvote: 1 stk. fisk pr. fisker. Dette gjelder hele
lakseførende Visa.

6.Gjenutsatt fisk regnes som tatt fisk og fisket avsluttes omgående.

7.Feilkroket fisk/skal avlives og leveres oppsyn.

8.Fangstrapport SKAL leveres så snart fisket opphører, senest en time etter tatt fisk. Dette gjelder også ved null fangst!

9. Skjellprøver (pålagt) leveres i postkassen ved butikken eller i
postkasse ved Bruhølen på Begset.

10.Ved vannføring på 2,5 m3 eller mindre praktiseres kun fluefiske.

11.Vannførig for Visa kan sees på sildre.nve.no Ved havari på
linograf trer de gamle merkene i kraft . Merkene finnes ved Bruhølen
på Bergsetvaldet og ved Hellehølen i nedre sone. (kontakt oppsyn om
nødvendig).

12. Det er påkrevd å desinfisere før man skal fiske i Visa, og kunne vise gyldig dokumentasjon på dette.