Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Visa

Møre og Romsdal
  • ANTALL VALD 2
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
Fisket i Visa er delt i to soner, Nedre Vistdal og Bergset.
Nedre Visa:

Valdet strekker seg fra Bergset grense og ned til munningområdet i sjøen.

Det er gangsti langs hele valdet på østre side hvor det også er satt opp en del gapahuker.

Tverrelva inngår også i denne sonen.

Nederste del av elva er fluesone (begge sider). Dette er merket med skilt og strekker seg fra sjøen og et stykke opp i elva (ca 500m).

 

Øvre grense: 150m, ovenfor broen på Helle (grense til Bergset).

Nedre grense: Munningsområdet, sjøen.

HUSK: Fluesone nedre del

 

Bergset:

Valdet strekker seg fra Garsteinfossen og til grense med Nedre Visa (150m ovenfor broen på Helle)

Øvre halvdel av valdet fiskes kun fra vestre side av elva (fra garsteinfossen til Kommandobrua)

Vei/sti fra Bergsethølen og til grillhytta ved Garsteinhølen (vestre side)

Husk: fiske i Bergsetfossen er ikke tillatt

 

Kontakt

Jan Erik Nerland/ Andreas Skjelbostad

91863646/ 91109079

Regler

FISKEREGLER VISA

 

Kjøp av fiskekort for visa gjøres hos Elveguiden.no. Dette gjelder både Nedre Vistdal Elveeigarlag og Bergset Elveeigarlag.

Sesongen strekker seg fra 15.06 klokken 06:00 til 15.08 klokken 24:00

Visa er fredet mellom 24:00 og 06:00

Kun fiske med sluk og flue er tillatt

Fangstkvoter: 1 fisk pr. døgn/kort, 3 fisk pr. uke, 10 fisk pr. sesong (laks/sjøørret)

Gjenutsatt fisk er å regne er å regne som tatt fisk, og fisket avsluttes umiddelbart

Fiske fra bro er ikke tillatt

Feilkroket fisk skal skånsomt settes tilbake. Fisk som avlives som følge av feilkroking skal rapporteres umiddelbart til grunneier/oppsyn.

Fangstrapport skal leveres så fort fisket opphører. Dette gjelder også ved nullfangst. Skjellprøver legges rapporteringskasse ved Bergsethølen eller Coop. Denne blir tømt èn gang pr uke.

 

VED VANNFØRING PÅ 2,5 m³/s ELLER MINDRE, PRAKTISERES KUN FLUEFISKE. VANNFØRING FOR VISA KAN SES PÅ ELVEGUIDEN SINE HJEMMESIDER (link Visa).

Husk desinfisering av utstyr.