Eida

Trøndelag
 • ANTALL VALD 1

Elv med enkel tilgang fra vei, rolig atmosfære med trivelige omgivelser. Her kan du fiske med alle typer redskap, og velge vanskelighetsgrad. Når du er laksefiske i Eida, er du nok på det laksevaldet med størst antall kilo laks per meter elv. Eida ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet.   Fiskekvoter 2 Laks, laks under 1,5 kg og oppdrettslaks berører ikke kvoten, men skal rapporteres inn til børsen på vanlig måte. 2 Sjøørret, minstemål 35cm...

Eira

Møre og Romsdal
 • ANTALL VALD 1

Nessets perle

Gaula

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 200km
 • ANTALL VALD 4

Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil. Nedre del (Sjøen til Gaulfossen) Gaula er alltid...

Laggo

Finnmark
 • ANTALL VALD 0

Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden. Den lakseførende delen av elva er ca. 16 Km.   Adkomst: -Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca.50 min., eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo, reisetid ca. 2t 30 min. -Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden til Storfossen i Langfjorddalen, avstand ca 6 km, gangtid ca. 1t 30 min. -Fra stor parkeringsplass ved Nikolasdalen,...

Nausta

Sogn og fjordane
 • ELVENS LENGDE 12,4km
 • ANTALL VALD 4

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet. Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som...

Orkla

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 88km
 • ANTALL VALD 35

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden...

Plahtes Eiendommer

Nordland
 • ANTALL VALD 2

Hos Plahtes Eiendommer kan du fiske i fire ulike vassdrag som varierer i fra det svært tilgjengelige til det helt eksklusive. De fleste hytter ligger flere km. fra nærmeste nabo, men er likevel lette å nå. Hos oss vil du finne en forsiktig utnyttelse av naturressursene med en langsiktig forvaltning i fokus. Et eldorado for sportsfiskere Bindal er kjent for sine svært tette bestander av sjøørret. I tillegg finner du...

Repparfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 10

I Repparfjordalen som Repparfjordelva renner gjennom, har en stor del av våre medlemmer fritidsboliger. Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks. Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig. Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette tidsrommet (1.-15. september) må settes ut igjen. Sjørøye...

Risfjordelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 4km
 • ANTALL VALD 0

Beliggenhet: Risfjordelva forpaktes av Gamvik JFF, og ligger ca. 10 km sør for tettstedet Gamvik. Den lakseførende delen er ca. 4 km fra sjøen og opp til Koifjordvannet som er ca. 2,5km2  Stort og ligger i vassdraget. Adkomst: For å komme seg til Risfjordelva kan man på stedet Gamvik leie seg privat skyss med båt. Det går ingen fast rute til Risfjorden. Ilandsetting fra båt vil enten være Risfjorden, hvor du da kommer...

Stjørdalselva

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 55km
 • ANTALL VALD 4

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere. Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og renner...

Stordalselva

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8,5km
 • ANTALL VALD 2

Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km lang og går frå sjøen og til Stavåfossen. Ei mindre sidegrein, Rø-elva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og forbi Løset. Samla elvestrekning som er laks og sjøaureførande er om lag 13 km. Det produktive elvearealet er i overkant av 150 000 kvadratmeter inkluder sideelvane. Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00...