Eibyelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Eibyelva er ei elv i Alta kommune i Finnmark. Den er ei sideelv til Altaelva, og en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Elva er 18 kilometer lang og starter øverst i Eibydalen, hvor Trangdalselva og Vesterelva møtes. Elva renner igjennom Eibydalen, forbi Eiby, og munner ut i Altaelva ved Jøraholmen, rundt åtte kilometer sør for Alta sentrum. Eibyelva har et nedslagsfelt på 950 km2, som strekker seg fra grensa mot Troms fylke...

Eida

Trøndelag
 • ANTALL VALD 1

Elv med enkel tilgang fra vei, rolig atmosfære med trivelige omgivelser. Her kan du fiske med alle typer redskap, og velge vanskelighetsgrad. Når du er laksefiske i Eida, er du nok på det laksevaldet med størst antall kilo laks per meter elv. Eida ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet.   Fiskekvoter 2 Laks, laks under 1,5 kg og oppdrettslaks berører ikke kvoten, men skal rapporteres inn til børsen på vanlig måte. 2 Sjøørret, minstemål 35cm...

Eira

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8km
 • ANTALL VALD 1

Nessets perle. Eira er mest kjent for sitt ekslusive fiske, men Eira-Flyfishing tilbyr ett begrenset antall fiskekort i øvre deler av Eira, samt i brakkvannssonen i elvemunningen

Espedalselva

Rogaland
 • ELVENS LENGDE 14km
 • ANTALL VALD 5

Kortsalget åpner 1 mai, kl 12:00 Espedalselva er en flott lakseelv i Ryfylke i Rogaland, og en populær elv å fiske i blant sportsfiskere. Espedalselva ligger i Forsand kommune med utløp i Høgsfjorden ved Helle. Vassdraget består av to elvegrener Vindøla og Røssdalen/Indredalen som møtes overfor Espedalsvatnet ved Lona i Øvre Espedal. Espedalsvatnet er i dag vassdragets største innsjø og er 1,7 km2. Frå utos Espedalsvatnet renner hovedelva først i...

Gaula

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 200km
 • ANTALL VALD 4

Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil. Nedre del (Sjøen til Gaulfossen) Gaula er alltid...

Laggo

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Informasjon om kortsalget kommer   Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden. Den lakseførende delen av elva er ca. 16 Km.   Adkomst: -Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca.50 min., eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo, reisetid ca. 2t 30 min. -Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden til Storfossen i Langfjorddalen, avstand ca 6 km, gangtid ca. 1t 30 min....

Lakselva i Porsanger

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 40km
 • ANTALL VALD 1

Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok. Gjennomsnittsvekta i Lakselva har de siste årene ligget på +/- 6 kilo, og de største laksene har vært godt over 20 kilo. Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo, og det tas årlig flere laks over 20 kilo. Fra august er elva også en god sjøørretelv. Lengre opp i vassdraget er det gode muligheter for...

Nausta

Sogn og fjordane
 • ELVENS LENGDE 12,4km
 • ANTALL VALD 4

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet. Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som...

Orkla

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 88km
 • ANTALL VALD 39

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden...

Repparfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 10

KORTSALGET ÅPNER 1. MAI - MER INFORMASJON KOMMER I Repparfjordalen som elva renner gjennom, har en stor del av våre medlemmer fritidsboliger. Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks. Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig. Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette...

Risfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 0

Informasjon om kortsalget kommer   Beliggenhet: Risfjordelva forpaktes av Gamvik JFF, og ligger ca. 10 km sør for tettstedet Gamvik. Den lakseførende delen er ca. 4 km fra sjøen og opp til Koifjordvannet som er ca. 2,5km2  Stort og ligger i vassdraget. Adkomst: For å komme seg til Risfjordelva kan man på stedet Gamvik leie seg privat skyss med båt. Det går ingen fast rute til Risfjorden. Ilandsetting fra båt vil enten være...

Skjenaldelva

Trøndelag
 • ANTALL VALD 3

Informasjon om elva og kortsalget kommer om kort tid.

Stjørdalselva

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 55km
 • ANTALL VALD 3

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere. Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og renner...

Stordalselva

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8,5km
 • ANTALL VALD 2

Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km lang og går frå sjøen og til Stavåfossen. Ei mindre sidegrein, Rø-elva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og forbi Løset. Samla elvestrekning som er laks og sjøaureførande er om lag 13 km. Det produktive elvearealet er i overkant av 150 000 kvadratmeter inkluder sideelvane. Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00...

Surna

Møre og Romsdal
 • ANTALL VALD 7

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er svært lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. Mesteparten av fisket foregår imidlertid mellom Surnadaløra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i soner og det må kjøpes...

Årdalselva

Rogaland
 • ANTALL VALD 3

Kortsalget åpner 1. Mai kl. 09.00 Årdalselva har sin lokalitet i Hjelmeland kommune, Rogaland & renner ut blant mektige fjell i Årdalsfjorden. Elven har to hovedløp, Tussa og Storåna. Tussa renner ut sørlig retning for Austre Skute fjellet, til Øvre Tysdalsvatnet  hvorfra kort elv til Bergaland, der den møter Storåna. Storåna kommer fra grensetraktene mot Bykle og løper med en sørvestlig, senere vestlig retning til Tveit. Elven fører laks og sjøørret. Sesongen Sessongen...