Bergebyelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 37km
 • ANTALL VALD 2

Bergebyelva (nordsamisk: Suovvejohka)[2] er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Kildeområdet ligger mellom Jakobselvkroken og Bergebyvatnet, på den vestlig-sentrale delen av Varangerhalvøya. Elva renner herfra i sørlig retning med svært lite fall, gjennom en vid dal med store myrer som lengre nede veksler med bjørkeskog. Alle de større sideelvene kommer fra vest. I de nedre delene blir fallet noe sterkere, og elva har her skåret seg ned i de...

Eibyelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 18km
 • ANTALL VALD 1

Eibyelva er ei elv i Alta kommune i Finnmark. Den er ei sideelv til Altaelva, og en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Elva er 18 kilometer lang og starter øverst i Eibydalen, hvor Trangdalselva og Vesterelva møtes. Elva renner igjennom Eibydalen, forbi Eiby, og munner ut i Altaelva ved Jøraholmen, rundt åtte kilometer sør for Alta sentrum. Eibyelva har et nedslagsfelt på 950 km2, som strekker seg fra grensa mot Troms fylke...

Eida

Trøndelag
 • ANTALL VALD 1

Elv med enkel tilgang fra vei, rolig atmosfære med trivelige omgivelser. Her kan du fiske med alle typer redskap, og velge vanskelighetsgrad. Når du er laksefiske i Eida, er du nok på det laksevaldet med størst antall kilo laks per meter elv. Eida ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet.   Fiskekvoter 2 Laks, laks under 1,5 kg og oppdrettslaks berører ikke kvoten, men skal rapporteres inn til børsen på vanlig måte. 2 Sjøørret, minstemål 35cm...

Eira

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8km
 • ANTALL VALD 1

Nessets perle. Eira er mest kjent for sitt ekslusive fiske, men Eira-Flyfishing tilbyr ett begrenset antall fiskekort i øvre deler av Eira, samt i brakkvannssonen i elvemunningen

Espedalselva

Rogaland
 • ELVENS LENGDE 14km
 • ANTALL VALD 6

Kortsalget åpner 1 mai, kl 12:00 Espedalselva er en flott lakseelv i Ryfylke i Rogaland, og en populær elv å fiske i blant sportsfiskere. Espedalselva ligger i Forsand kommune med utløp i Høgsfjorden ved Helle. Vassdraget består av to elvegrener Vindøla og Røssdalen/Indredalen som møtes overfor Espedalsvatnet ved Lona i Øvre Espedal. Espedalsvatnet er i dag vassdragets største innsjø og er 1,7 km2. Frå utos Espedalsvatnet renner hovedelva først i...

Etneelvo

Hordaland
 • ELVENS LENGDE 13km
 • ANTALL VALD 1

Etnevassdraget strekkjer seg frå Etnefjorden og austover med ei grein gjennom Storedalsvatnet og inn mot indre Etnefjella, og ei grein gjennom Litledalsvatnet og inn mot Sørfjellet. Nedbørsfeltet er omlag 250 km2., og elvearealet er på ca. 330 000 m3. Elva frå Storedalsvatnet og til samløpet ver kalla Nordelva , medan elva frå Litledalsvatnet til samløpet vert kalla Sørelva. Vidare nedover til fjorden vert elva kalla Etneelvo. Sørelva er regulert medan...

Futelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Beliggenhet: Futelvvassdraget ligger ca. 8 km. øst for Mehamn Adkomst: Fylkesvei 263, mellom Mehamn og Gamvik, krysser nedre del av vassdraget.. Fiskeslag: Sjørøye, litt Laks og Sjøørret. Sjørøye er det viktigste fiskeslaget. Generelle opplysninger: Langs elva er det 2 fiskevann. (nord for FV 263) og et lite vann på sørsiden. Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker og kratt ved Futelvvassdraget, ta derfor med ved/primus for kaffekoking og lignende.

Gaula

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 200km
 • ANTALL VALD 4

Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil. Nedre del (Sjøen til Gaulfossen) Gaula er alltid...

Laggo

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Kortsalget Når man velger kort må man huske å velge riktig pris før man går til betaling.   Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden. Den lakseførende delen av elva er ca. 16 Km.   Adkomst: -Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca.50 min., eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo, reisetid ca. 2t 30 min. -Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden...

Lakselva i Porsanger

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 40km
 • ANTALL VALD 1

Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok. Gjennomsnittsvekta i Lakselva har de siste årene ligget på +/- 6 kilo, og de største laksene har vært godt over 20 kilo. Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo, og det tas årlig flere laks over 20 kilo. Fra august er elva også en god sjøørretelv. Lengre opp i vassdraget er det gode muligheter for...

Mehamnelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Beliggenhet: Elva munner ut ved Mehamn Adkomst: Riksvei 888 passerer langs elva. Fiskeslag: Litt Sjøørret og Sjørøye i elvas nedre del. Sjøørret er det viktigste fiskeslaget. Spesielle Hensyn: Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser. Ved vassdraget er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som matrester, fiskeslo, o.s.v.

Namsen

Trøndelag
 • ANTALL VALD 1

Namsen er Trøndelags største elv, ca. 228 km, med samlet nedbørsfeltpå 6298 km2 og midlere vannføring på 285 m3 per sekund. Namsen ligger lengst nord i Trøndelag, og definerer dalføret og regionen Namdalen. Elva kommer fra Børgefjell i Nordland og går mot sør til Store Namsvatnet med Sørvatnet (454-440 moh., 28,2 km2), renner herfra mot nordvest til sammenløpet med Storelva, og videre i sørvest ned gjennom Namdalen til Grong. Fra Grong og til munningen i Namsfjorden ved Namsos er retningen stort sett vestlig. Tilløp...

Nausta

Sogn og fjordane
 • ELVENS LENGDE 12,4km
 • ANTALL VALD 4

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet. Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som...

Nyelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 20km
 • ANTALL VALD 1

Beskrivelse.Nyelva. oddajohka på samisk, er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Den har utspring fra fjellviddene ved grensa mot Sør-Varanger kommune og renner mot nord til munningen ytterst i Veidnesbukta i varangerfjorden ved grenda Nyelv. Elva er 21,0 kilometer lang. Europavei 6 krysser elva like før munningen.                       Laksen går 7-8 km opp i elva.

Orkla

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 88km
 • ANTALL VALD 39

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden...

Osenvassdraget

Møre og Romsdal
 • ANTALL VALD 3

Osenvassdraget ved Molde er ett smålaksvassdrag bestående av Fosterlågen øverst, Gussiåselva, Osvatnet og Oselva. Fiskesesongen for laks og sjøørret er fra 1 juni til til og med 15 august. I Fosterlågen og Osvatnet kan man fiske ørret og røye også utenom disse tidene, mens elvene er helt stengt for fiske. Osenvassdraget omfatter foruten Gjemnes, også kommunene Nesset og Molde. Fiskerettighetene i vassdraget disponeres ved salg av fiskekort til fritidsfiske. Årskortet...

Repparfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 11

KORTSALGET ÅPNER 1. MAI kl. 18.00 I Repparfjordalen som elva renner gjennom, har en stor del av VJFF sine medlemmer fritidsboliger. Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks. Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig. Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette tidsrommet...

Risfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 1

Informasjon om kortsalget kommer   Beliggenhet: Risfjordelva forpaktes av Gamvik JFF, og ligger ca. 10 km sør for tettstedet Gamvik. Den lakseførende delen er ca. 4 km fra sjøen og opp til Koifjordvannet som er ca. 2,5km2  Stort og ligger i vassdraget. Adkomst: For å komme seg til Risfjordelva kan man på stedet Gamvik leie seg privat skyss med båt. Det går ingen fast rute til Risfjorden. Ilandsetting fra båt vil enten være...

Russelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 6

Russelvvassdraget har sitt utløp i Kokelv, Kvalsund kommune. Elva har klart vann og blir sjelden brunaktig grunnet lite sedimenter og relativt kaldt vann. Vassdraget inneholder også Ravdul elva som har sitt samløp med Russelva like ved brua. Vassdraget har oppgang av laks, sjørøye og sjøørret.   Fiskekort Velg først hvilken sone du skal fiske i før du kjøper kort Døgnkortet gjelder fra kl. 00.00 - 23.59 innenfor det døgnet som...

Sandfjordelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 15km
 • ANTALL VALD 1

Elva munner ut i Sandfjorden. Midtveis mellom Mehamn og Gamvik. Den lakseførende delen er ca.15 Km lang. Adkomst: Fylkesvei 263 krysser elva nær elveutløpet. Fiskeslag: Laks, Sjørøye og Sjøørret. Laks er det viktigste fiskeslaget. Over den lakseførende delen er det en del ørret i elva. Generelle opplysninger: Elva har mange stryk og små kulper. Den lakseførende delen har derfor mange gode fiskeplasser. Det finnes ikke annen vegetasjon enn små busker...

Skallelva

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 26 km
 • ANTALL VALD 2

Skallelva ligger på Varangerhalvøya, fra sørvest kommer sidevassdraget Ridelva (26 km) fra Vasavannet som er en av de få større innsjøene på østsiden av Varangerhalvøya. I tillegg kommer et stort antall sideelver ned fra nordvest og enda en fra sørvest (Falkgårdselva). Skallelva er ei relativt lita elv og er derfor sårbar i tørkeperioder da fisken må vente på større vannføring i elva før den kan gå opp. Skallelva og Ridelva...

Skjenaldelva

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 4,5km
 • ANTALL VALD 3

SONE 1 Sonen strekker seg ifra gjølmesbrua og ca 1,5 km opp til storøya. Egner seg for flue og mark , det er to stryk og en høl som heter storøyhølen der er det også satt opp en gapahuk på denne sonen. SONE 2 Sonen strekker seg ifra storøya og ca 1,5 km opp til Øyan. Denne sonen har flere stryk og 2 høler.Egner seg for flue og mark.  ...

Stjørdalselva

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 55km
 • ANTALL VALD 5

https://www.youtube.com/watch?v=NbFRVTjgKfc&t=1s Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere. Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og...

Stordalselva

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8,5km
 • ANTALL VALD 2

Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km lang og går frå sjøen og til Stavåfossen. Ei mindre sidegrein, Rø-elva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og forbi Løset. Samla elvestrekning som er laks og sjøaureførande er om lag 13 km. Det produktive elvearealet er i overkant av 150 000 kvadratmeter inkluder sideelvane. Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00...

Surna

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 78km
 • ANTALL VALD 12

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er svært lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. Mesteparten av fisket foregår imidlertid mellom Surnadaløra og kraftstasjonen ved Harrang. Surna er oppdelt i vald og det må kjøpes...

Toåa

Møre og Romsdal
 • ANTALL VALD 1

Elva Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Toåa renner stort sett i nordvestlig retning og får sitt tilløp fra flere elver. Her kan nevnes sideelvene Neåa, Nauståa, Romåa, Bjøråa, Raudåa og Haukåa som er de største sideelevene som renner ned...

Vesterelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 2

Vesterelva (nordsamisk: Njiðggujohka)[3] er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Den renner fra Vesterelvvannet til Meskefjorden ved grenda Vesterelv. Elva er 19,6 kilometer lang, eller 46,0 kilometer medregnet Savetjohka. Nedstrøms Vesterelvvannet er dalbunnen fylt opp av løsavsetninger med landformer fra isavsmeltingens og landhevningens historie, som for eksempel marine terrasseformer, dødisgroper, dreneringskanaler, eskere, strandvoller og randmorener. Vesterelvas nedre løp meandrer gjennom store løsmasser. På begge sider av elva ligger vidstrakte...

Vestre Jakobselv

Finnmark
 • ELVENS LENGDE 43km
 • ANTALL VALD 0

Vestre Jakobselv har sitt utspring på Varangerhalvøya og munner ut i Varangerfjorden 18 km vest for Vadsø. Elva er ca 43 km og starter høyt oppe i nasjonalparken fra en liten renne og vokser seg større og større på sin vei ut mot Varangerfjorden. Elva har siden 2010 vært en av Norges beste smålakseelv (hvis ikke den beste). Laksebestanden domineres av små- og mellomstor laks, men også en del storlaks....

Visa

Møre og Romsdal
 • ANTALL VALD 2

Fisket i Visa er delt i to soner, Nedre Vistdal og Bergset. Nedre Visa: Valdet strekker seg fra Bergset grense og ned til munningområdet i sjøen. Det er gangsti langs hele valdet på østre side hvor det også er satt opp en del gapahuker. Tverrelva inngår også i denne sonen. Nederste del av elva er fluesone (begge sider). Dette er merket med skilt og strekker seg fra sjøen og et...

Årdalselva

Rogaland
 • ANTALL VALD 3

Kortsalget åpner 1. Mai kl. 09.00 Årdalselva har sin lokalitet i Hjelmeland kommune, Rogaland & renner ut blant mektige fjell i Årdalsfjorden. Elven har to hovedløp, Tussa og Storåna. Tussa renner ut sørlig retning for Austre Skute fjellet, til Øvre Tysdalsvatnet  hvorfra kort elv til Bergaland, der den møter Storåna. Storåna kommer fra grensetraktene mot Bykle og løper med en sørvestlig, senere vestlig retning til Tveit. Elven fører laks og sjøørret. Sesongen Sessongen...