Eira

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8km
 • ANTALL VALD 1

Nessets perle

Gaula

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 200km
 • ANTALL VALD 4

Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil. Nedre del (Sjøen til Gaulfossen) Gaula er alltid...

Nausta

Sogn og fjordane
 • ELVENS LENGDE 12,4km
 • ANTALL VALD 4

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet. Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som...

Orkla

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 88km
 • ANTALL VALD 35

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden...

Plahtes Eiendommer

Nordland
 • ANTALL VALD 1

Hos Plahtes Eiendommer kan du fiske i fire ulike vassdrag som varierer i fra det svært tilgjengelige til det helt eksklusive. De fleste hytter ligger flere km. fra nærmeste nabo, men er likevel lette å nå. Hos oss vil du finne en forsiktig utnyttelse av naturressursene med en langsiktig forvaltning i fokus. Et eldorado for sportsfiskere Bindal er kjent for sine svært tette bestander av sjøørret. I tillegg finner du...

Stjørdalselva

Trøndelag
 • ELVENS LENGDE 55km
 • ANTALL VALD 5

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere. Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og renner...

Stordalselva

Møre og Romsdal
 • ELVENS LENGDE 8,5km
 • ANTALL VALD 2

Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km lang og går frå sjøen og til Stavåfossen. Ei mindre sidegrein, Rø-elva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og forbi Løset. Samla elvestrekning som er laks og sjøaureførande er om lag 13 km. Det produktive elvearealet er i overkant av 150 000 kvadratmeter inkluder sideelvane. Elva er i hovudsak nattfreda kvar natt mellom kl. 24.00...