Tilgjengelig fiskekort.

Ramloan

Orkla Tilbake til elven
   

Om valdet

Ramloan fiskes fra vestsiden av Orkla, og er det siste valdet i Rennebu på denne siden av elva før man kommer til Meldal. Valdet strekker seg fra kommunegrensen og oppover i underkant av ca. 900 meter.

Det er en begrensing på 6 stenger/kort på valdet. Av disse er 1 kort/stang forbeholdt grunneier, mens 5 kort/stenger pr. døgn selges fritt.

Valdbeskrivelse

Øverst på valdet er det et rimelig viltert stryk der elva i stor fart renner blant store steiner, og har skapt små, spennende kulper. Dette stryket går over i en skarp sving mot venstre, og ender opp i Jorhølen. Denne hølen er relativt stor og dyp, og her det finnes flere gode stand- og fiskeplasser. Her er det ikke så rent få fiskere som opp gjennom årene har lykkes med å lande laks. Jorhølen smalner videre av mot nord, og etter en relativt bred nakke, øker farten på vannet igjen i et strykparti. Her i midtpartiet på valdet er det flere spennende, små høler på rekke og rad nedover, og særlig fluefiskeren bør kunne finne seg meget godt tilrette i dette området.

Etter strykpartiet på midten av valdet vider elva seg ut, og blir etter hvert mer stilleflytende. Det er fortsatt godt drag i elva på denne delen av valdet, så det lar seg uten problemer gjøre å fiske med alle typer redskap – flue inkludert. Helt nederst på valdet, der det er på det aller bredeste, ligger det en stor stein midt i elva. Her bør man absolutt forsøke å fiske, da det ofte stopper fisk ved denne steinen. Valdet er stort sett lettfisket, men elvebredden er stedvis steinete. På normale vannføringer er det ikke stort behov for vading da man stort sett når de fleste standplasser fra bredden.

Ramloan vald er ikke spesielt kritisk for vannføring, og det vil alltid finnes plasser på valdet som fisker godt uavhengig av om man har lav, middels eller høy vannføring. Valdet passer for, og kan fiskes med alle typer redskap. Fra Jorhølen og nedover vil man oppleve motfiske med alle typer redskap fra motsatt elvebredd.

NB! Hvis man ønsker å disponere valdet helt for seg selv kan også det 6. kortet kjøpes (til ordinær pris). Dette avtales i så fall i hvert enkelt tilfelle.

 

 

Om oss

Kontakt oss

Jon Erik Grøset

+47 95827078

jonerik.groeset@elveguiden.no

Bestilling overnatting

Velg overnatting

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestilling fiskekort

Oppsummering

Personer

Kontaktinformasjon

Bestill pakke

Velg pakke

Oppsummering

Kontaktinformasjon

  • Fluefiske
  • Gapahuk
  • Parkering
  • Skilt til elva
  • Slukfiske

Andre fasiliteter

  • På valdet er det bygd 2 gapahuker – en på nedre halvdel, og en i øvre del av Jordhølen.
  • Adkomsten til valdet er god, og fra avkjørselen ved RV-700 kjører man nesten helt ned til elvebredden etter en gårds-/skogsbilvei. Videre «transport» skjer til fots fra den skiltede parkeringsplassen
  • Avstanden fra parkering og ned til elva er ca.100 meter.