Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Laggo

Finnmark
  • ANTALL VALD 1
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Kortsalget

Når man velger kort må man huske å velge riktig pris før man går til betaling.

 

Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden.
Den lakseførende delen av elva er ca. 16 Km.

 

Adkomst:

-Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca.50 min., eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo, reisetid ca. 2t 30 min.
-Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden til Storfossen i Langfjorddalen, avstand ca 6 km, gangtid ca. 1t 30 min.
-Fra stor parkeringsplass ved Nikolasdalen, ca. 4 km. lengre Nord fra Bekkarfjord langs riksvei 888, går det sti til Nikolasfossen.

Spesielle Hensyn:

– Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
– Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kontakt

Regler

Fisketider:
ï Fiske etter laks fra 24. juni kl 00 til 31. august kl 24
ï Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 00 til 15.08 kl 24

Fredningssoner:
ï Fra 100m nedenfor hengebrua til 50m ovenfor øverste trinn i laksetrappa ved hengebrua.
ï.
ï Storfossen: Fredet fra 50m ovenfor trappen og de tre neste kulpene etter hengebrua og 125 m nedstrøms
ï Midtre foss: fra rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m. nedenfor utløpet av laksetrappa, opp til

   en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa.
ï Vær oppmerksom på forbudet mot fiske i- og ved laksetrappene.
ï Vær oppmerksom på privat fiskerett i «Jensenkulpen» i elvas nedre del.
Redskap:
ï Det er tillatt å fiske med mark uten søkke, sluk og flue. ï Etter 10. juli er det kun tillatt med flue og mark uten søkke,
ï Det er ikke lov å fiske med redskap med mer enn 3 kroker. en trippelkrok regnes som 3 kroker.

ï Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli. ï Etter 31. juli er det bare tillatt å fiske med flue.

Fangstbegrensning:
ï Max. 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong. Husk at fangstdagbok skal føres fortløpende.