Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Stjørdalselva

Trøndelag
   

5 av 5 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.

Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune.
Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og renner så gjennom landbruks bygdene Gudå, Flora, Sona og Hegra før den passerer Stjørdal sentrum og munner ut i Trondheimsfjorden ved Trondheim Lufthavn Værnes. Den har sitt utspring i Sverige, så Stjørdalsvassdraget går gjennom Norge på tvers.
Den lakseførende strekningen i hovedelva er 55 km lang fra Nustadfossen i Meråker til utløpet ved Værnes Flyplass i Stjørdal.

I tillegg til hovedvassdraget har vi sideelvene Forra og Sona som har oppgang av både laks og sjøørret. Forra er lakseførende i 13 km opp til Storfossen, og i Sona kan det fiskes laks opp til Sonfossen som ligger 6 km oppover i Sondalen.  De er ikke utbygget til kraftproduksjon slik Stjørdalselva er, og har fått status som vernede vassdrag.
Vassdraget er underlagt verneregimet til nasjonale laksevassdrag og munner ut i Trondheimsfjorden som har fått status som nasjonal laksefjord.

Kontakt

Gunnar Daniel Fordal

+47 99157239

nordkringen@ntebb.no

Regler

Fiskeregler Stjørdalselva

Fisketider Laks:

1. juni til 31. august

Fiskeregler for sesongen 2018

I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00.

 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske.
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • All fisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli.

Døgnkvote (bag limit)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm (ca. 3 kg).
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.

Laksebørs

 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger, Lakseborsen.com.
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen.
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, men regnes ikke på kvoten.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

 • Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk.
 • Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.
 • Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
 • Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3.000,-.
 • Gebyr for kvotebrudd er kr. 6.000,-.
 • I tillegg til gebyr blir fiskeren som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.
 • Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.