Publisert 26.10.2023

Vinneren av % til villfisken!

Det er gledelig å meddele at juryens avgjørelse angående % til villfisken falt på prosjektet til Stordal Elveeigarlag! Juryen har nøye vurdert søknadene og anerkjenner den betydelige innsatsen som er gjort for å restaurere gytebekker og forbedre oppvekstmiljøet for villfisk i Stordalselva. 

Prosenter til villfisken er et initiativ fra oss i Elveguiden, der vi deler av inntektene fra Elveguiden PRO, til et prosjekt kommer villfisken i elvene våre til gode. Vi i Elveguiden er overbevist om at dette prosjektet vil bidra til at villfisken i elva får bedre vilkår. Vi er også glad for å kunne støtte Stordal Elveeigarlag i deres innsats for å forbedre gyte- og oppvekstforholdene for laks og sjøaure, og vi ser frem til å se de positive resultatene av dette prosjektet i fremtiden. Vi gratulerer Stordal Elveeigarlag med tildelingen av midler, og vi håper å kunne følge med på gjennomføringen av dette viktige prosjektet.

Vi ønsker å takke hver og en av dere som har sendt inn søknad, for den verdifulle innsatsen dere legger ned i å ta vare på våre anadrome arter. Arbeidet er i mange tilfeller avgjørende for å ta vare på bestandene, og for å beskytte våre elver og vassdrag. Dere er en stor kilde til inspirasjon!

Leder for Stordal Elveeigarlag, Jarle Hove, svarer følgende på spørsmålene:

Hvorfor skal ditt/deres prosjekt motta midler? Vi har allerede hatt et 5 årig prosjekt for å restaurere gytebekker for sjøørret. Prosjektet har allerede vist positive resultater med en betydelig økning i sjøaurebestanden. Vi har brukt betydelige egne ressurser og tilskudd, omtrent 1 million kroner, for å støtte "sjøaureprosjektet". Nå arbeider vi med å planlegge og sette i gang et større prosjekt for å forbedre gyte- og oppvekstforhold for laks. Med den pågående utfordringen med lakselus i Storfjorden, er det viktig å forbedre forholdene for yngelproduksjon i elva. Dette er nødvendig for å bevare og potensielt øke laksebestanden i området. Prosjektet vil bidra til å forbedre gyteforhold og oppvekstvilkår for laks, spesielt ved å beskytte yngelen mot flom og stor isgang.

Hvordan bidrar aktiviteten til å bedre vilkårene til villfiskene våre? Dette prosjektet vil betydelig forbedre gyteforhold og oppvekstvilkår for laks. Ved å åpne fire sideelver vil vi kunne tilby tryggere områder for gyting og oppvekst av lakseyngel som er skjermet mot flom og isgang. Selv om det er utfordringer knyttet til ekstreme værforhold som flom og isgang, har vi tatt hensyn til dette i prosjektplanleggingen. Resultatene fra NORCE-analysen støtter nødvendigheten av prosjektet for å opprettholde det genetiske mangfoldet i elva.

Hva skal midlene brukes til? Midlene vil bidra til å kunne åpne de fire sideelvene og gjennomføre røyrgjennomføringen i Røelva. Dette inkluderer prosjektplanlegging, administrasjon, oppfølging og arbeidsledelse, i tillegg til selve gjennomføringskostnadene. Kostnadsoverslaget inkluderer også arbeid i Røelva for å forbedre gyteforholdene der. 

Hva er tidshorisont for prosjektet? Selv om opprinnelig tidsplan var satt til 2022-2023, har det oppstått forsinkelser i behandlingen av søknaden. Derfor forventer vi nå at prosjektet vil starte opp nå, med en forventet ferdigstillelse i 2024

14.06.2024

Salmon Steward kampanje

Vi ønsker å kjøre en kampanje for alle brukere (både PRO og ikke-PRO), der du får belønning for din innsats for et bærekraftig fiske!

Les Mer

14.05.2024

Elveguiden PRO - Fiskerens ultimate verktøy!

Elveguiden PRO ble lansert i 2023 med stor suksess. Over 1200 laksefiskeren tok i bruk verktøyet i løpet av sesongen og vi ser at appen også har blitt brukt mye nå "off-season". Vi har brukt høsten og vinteren på å hente inn ønsker og ideer fra brukere for Elveguiden PRO i 2024, og det er gledelig å nå kunne presentere Elveguiden PRO 2024. Disse løsningene blir klare i appen i løpet av våren og inn i sommeren.

Les Mer