Åbjøravassdraget

Nordland
  • ELVENS LENGDE29 km
  • ANTALL VALD5