Lysbotnvassdraget

Troms, Norway
  • ELVENS LENGDE7 km
  • ANTALL VALD10