Tengselva

Rogaland, Norway
  • ELVENS LENGDE3 km
  • ANTALL VALD3