Espedalselva

Espedalskortet

2021

Alle fiskere fra fylte 18 år, som skal fiske i Espedalselva sesongen 2021 må kjøpe Espedalskortet før fiske kan startes, og er gyldig hele sesongen. 
Husk å besøke desinfiseringsstasjonen på Helle før du skal fiske.
Mer info: Link

----------- 

Everybody, 18 years or older visiting Espedalselva this years season do have to buy the Espedals-card before you can start fishing. 
Remember to visit the disinfection station at Helle before you start fishing.
More info about the card here: Link

200,00 NOK