Espedalselva

Espedalskortet

2022

Alle fiskere fra fylte 18 år, som skal fiske i Espedalselva sesongen 2022 må kjøpe Espedalskortet før fiske kan startes, og er gyldig hele sesongen. 
Husk å besøke desinfiseringsstasjonen på Helle før du skal fiske.
Oppfordrer til å holde oversikt over antall dager man fisker i elva. Det kommer et spørreskjema tilsendt etter sesong(og evt til midtsesongevaluering) der vi ber om svar på antall fiskedøgn så korrekt som mulig.

Mer info om Espedalskortet: Link

----------- 

Everybody, 18 years or older visiting Espedalselva this years season do have to buy the Espedals-card before you can start fishing. 
Remember to visit the disinfection station at Helle before you start fishing.
We encourage to keep track of how many days you actually are going fishing in our river. There will be sent out an questionare once or twice during season with a few easy questions you will need to answer.
More info about the Espedals-card here: Link

200,00 NOK