Stjørdalselva

Stjørdalskortet

2021

Alle som fisker i Stjørdalsvassdragets anadrome del i 2021 må løse Stjørdalskortet før fisket kan starte. Inntektene går direkte til kultivering og rekruttering. Les mer om hva Stjørdalskortet går til her; https://lakseelver.no/nb/stjordalskortet

90,00 NOK