Stjørdalselva

Stjørdalskortet 2024

2024
Alle som fisker i Stjørdalsvassdragets anadrome del i 2024 må løse Stjørdalskortet før fisket kan starte. Inntektene går direkte til kultivering og rekruttering. Les mer om hva Stjørdalskortet går til her; https://lakseelver.no/nb/stjordalskortet
90,00 NOK