Test Elva

Registrering for fiskere

2024
Alle fiskere som skal fiske i Test Elva i 2024 må registrere seg her. Dette er fordi vi skal få en god oversikt på antall fiskere i elva, og kartlegge fiskedøgn.
0,00 NOK