Jølstra

Jølstrakortet 2024

2024
Førde Elveeierlag har innført Jølstrakortet 2024 for å registrere alle fiskarar i vassdraget. Vi vil med denne registreringa få betre oversikt over fiskepresset, og kan difor utføre ein betre lokal forvaltning av vassdraget. Elvelaget er etter lakseloven § 25 pålagt ei rekke oppgåver, deriblant regulering av fisket. Inntektene frå Jølstrakortet går til lagets lovpålagte oppgåver. Alle som fiskar i vassdraget vårt må løyse Jølstrakortet 2024 før dei startar å fiske.
50,00 NOK