Verdalselva

Verdalselvkortet - ordinær

2022

Verdalselvkortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering)

The Verdal river card is a registration card that everyone who is going to fish in the Verdal river must solve before fishing starts. You pay for this card only once a year and the card is valid all season. Fishing in the Verdal River without this card is illegal and punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules. The income from this card goes to the management and operation of the river

150,00 NOK

Verdalselvkortet - ungdom

2022

Gjelder for ungdom opp til 19 år. Youth up to 19

Verdalselvkortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering).

Under 19 still have to register.

The Verdal river card is a registration card that everyone who is going to fish in the Verdal river must solve before fishing starts. You pay for this card only once a year and the card is valid all season. Fishing in the Verdal River without this card is illegal and punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules. The income from this card goes to the management and operation of the river

0,00 NOK