Driva

Drivakortet

2024

Drivakortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Driva må løse før fisket starter. En betaler dette kortet kun én gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Driva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering). Drivakortet 2024 koster 200 kr inkl avgifter, og tidligere desinfiseringsavgift er inkl i dette.

180,00 NOK