Søya

Søyakortet

2024
Søyakortet er et registreringskort som alle som skal fiske i Søya må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Søya uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva
50,00 NOK