Åbjøravassdraget

Åbjørakortet

2024
Åbjørakortet er en engangsavgift for fiskere i Åbjøravassdraget 2023 som gjør at man støtter elva direkte med øremerkede midler for tiltak og utbedringer, i tillegg vil det delfinansiere drift av elveeierlaget. Kortet kjøpes kun en gang og gjelder for hele sesongen. I tillegg gir det deg som fisker en lettere måte å rapportere fangst direkte via appen eller på nettsidene www.elveguiden.no. Hvis du lurer på hvordan det gjøres kan du spørre kortselgere om plansje som beskriver hvordan man rapporterer via elvekortet. Ved løsning av Åbjøra-kortet forplikter innehaveren av kortet seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse fra elven.
100,00 NOK