Rauma

Raumakortet

2022

Alle som skal fiske etter fylte 18 år (også grunneierne), må kjøpe Raumakortet på Elveguiden.no og betale kr. 100,- i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA. Elveeierlaget har mange lovpålagte oppgaver som koster penger. Raumakortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Fiskereglene og den enkeltes uttakskvote beskrives i Raumakortet. Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort. Ved løsning av Raumakortet forplikter innehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse.

90,00 NOK