Rauma

Raumakortet

2021

Alle over 18 år som skal fiske (også grunneierne) må kjøpe Rauma-kortet på Elveguiden.no og betale kr. 100,- i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA.  Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort. Rauma-kortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Den enkeltes uttaks-kvote beskrives i Raumavassdragets fiskeregler. Ved løsning av Rauma-kortet forplikter innehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse.

90,00 NOK