Rauma

Raumakortet ordinær

2024

Alle over 18 år som skal fiske i Rauma 2024 (også grunneierne), må kjøpe Raumakortet på Elveguiden.no og betale kr. 100,- i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA. 

Inntektene fra Raumakortet går til lagets mange lovpålagte oppgaver. Raumakortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Fiskereglene og den enkeltes uttakskvote aksepteres ved kjøp av Raumakortet. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse. OBS! Fiske på enkelte vald krever ikke betalt Raumakort, kun gratiskortet av Raumakortet. Sjekk med grunneier der du fisker hvis du er usikker. 

Information in English: Anglers above 18 years age who is going to fish in Rauma 2024 (including the landowners), must buy the Rauma card at Elveguiden.no and pay NOK. 100 in cultivation fee to Rauma elveeierlag SA. The income from the Rauma card will contribute to finance the tasks required by the national government. The Rauma card covers all fishing in the salmon-carrying part of the Rauma River (except Istra) in the year it is issued. The fishing rules and the individual's withdrawal quota are accepted upon purchase of the Rauma card. Violation of the rules may trigger a fee and/or ban. ATTENTION! Fishing on some beats does not require a paid Rauma card, only the free Rauma card. Check with the landowner where you fish if you are unsure.

90,00 NOK

Raumakortet gratis

2024

Alle over 18 år som skal fiske i Rauma 2024 (også grunneierne), må løse Raumakortet på Elveguiden.no. Enkelte vald krever ikke betalt Raumakort, og fiskere på disse valdene skal løse dette gratis Raumakortet. Fiskereglene og den enkeltes uttakskvote aksepteres ved kjøp av Raumakortet. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse. OBS! Fiske på de fleste vald krever betalt Raumakort. Sjekk med grunneier der du fisker hvis du er usikker.

Information in English: Anyone over the age of 18 who is going to fish in Rauma 2024 (including the landowners) must buy the Rauma card at Elveguiden.no. Certain beats do not require a paid Rauma card, and anglers on these beats must redeem this free Rauma card. The fishing rules and the individual's withdrawal quota are accepted upon purchase of the Rauma card. Violation of the rules may trigger a fee and/or ban. ATTENTION! Fishing on most beats require a paid Rauma card. Check with the landowner where you fish if you are unsure.

0,00 NOK