Rauma

Raumakortet

2022
Alle som skal fiske etter fylte 18 år (også grunneierne), må kjøpe Rauma-kortet på Elveguiden.no og betale kr. 100,- i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA. Elveeierlaget har mange lovpålagte oppgaver som koster penger. Rauma-kortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Fiskereglene og den enkeltes uttaks-kvote beskrives i Rauma-kortet. Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort. Ved løsning av Rauma-kortet forplikterinnehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyrcog/eller utestengelse.
90,00 NOK