Storelva, Laget & Songe

Storelvakortet 2024

2024
Det oppfordres til alle fiskere fra fylte 18 år, som skal fiske i Storelva sesongen 2024 om å kjøpe Storelvakortet før fiske startes, kortet er gyldig hele sesongen. Elvekortet er en registrering av fiskere i vassdraget. All fiskere vil etter sesong motta et skjema der man fyller inn antall dager man har fisket. Kjøp av kortet er frivillig. Inntekter fra Storelvakortet øremerkes forvaltning og rekrutteringstiltak i Elva.
50,00 NOK