Gaula

Gaulakortet ordinær

2024
Gaulakortet er et registreringskort som alle som skal fiske i Gaula 2024 må løse før fiske starter. Du betaler dette kortet kun én gang pr. år og kortet er gyldig hele sesongen 2024. Inntektene fra Gaulakortet går til forvaltning og drift av vassdraget (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering). Fiske i Gaula uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Pris for Gaulakortet er kr 200,- inkl. gebyr (gratis for ungdom opp til 18 år, kjøp "Gaulakortet ungdom"). Kostnadene til desinfisering på lagets godkjente desinfiseringsstasjoner er inkludert i Gaulakortet. In English: The river card (Gaulakortet) is a registration card that everyone who is going to fish in Gaula 2024 must buy before fishing starts. You only pay for this card once a year and the card is valid throughout the season. The income from the river card goes to the management and operation of the river (including disinfection stations, supervision and cultivation). Fishing in Gaula without this card is illegal and punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules. The price for Gaulakortet is NOK 200, - incl. transaction fee (if you are below 18 years old the river card is free, remember to choose the right card upon checkout). Disinfection of equipment at the approved disinfection stations are included in the river card.
180,00 NOK

Gaulakort ungdom opp til 18 år

2024
Gaulakortet for ungdom opp til 18 år. Gaulakortet er et registreringskort som alle som skal fiske i Gaula 2024 må løse før fiske starter. Du løser dette kortet kun én gang pr. år og kortet er gyldig hele sesongen 2024. Fiske i Gaula uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Pris for Gaulakortet er gratis for ungdom opp til 18 år. Kostnadene til desinfisering på lagets godkjente desinfiseringsstasjoner er inkludert i Gaulakortet. In English: The river card (Gaulakortet) is a registration card that everyone who is going to fish in Gaula 2024 must buy before fishing starts. You only pay for this card once a year and the card is valid throughout the season. The income from the river card goes to the management and operation of the river (including disinfection stations, supervision and cultivation). Fishing in Gaula without this card is illegal and punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules. The price for Gaulakortet is NOK 200, - incl. transaction fee (if you are below 18 years old the river card is free, remember to choose the right card upon checkout). Disinfection of equipment at the approved disinfection stations are included in the river card.
0,00 NOK