Ørstaelva

Elvekortet

2024
Ørsta Elveeigarlag har vedtatt at alle som fiskar i vassdraget må løyse elvekortet før fiske kan utførast! Dette gjeld heile elva. Fiske uten å ha løyst elvekortet er forbode! Elvekortet dekker utgifter til m.a desinfisering
100,00 NOK