Hornindalsvassdraget - Eidselva, Hornindalsvatnet, Storelva

Forvaltningskort Eidselva

2024
Forvaltningskort for fiske i heile Hornindalsvassdraget inkludert Eidselva. Hornindalsvassdraget Forvaltningslag har vedtatt at alle som fisker i vassdraget må løyse forvaltningskortet før fiske kan utførast! Fiske uten dette forvaltningskortet er etter lokale fiskereglar forbode. Det ligg mange vurderingar til grunn for innføring av forvaltningskortet. M.a. vil registrert forvaltningskort gje eit oversyn over tal fiskarar i vassdraget i løpet av året, kartlegge fisketrykket i vassdraget til ei kvar tid, gje oversikt/ kontroll med desinfiseringa, oversikt over utført fiskeoppsyn, rask kommunikasjonskanal, og oversikt over evt. midlar til forvaltning av vassdraget. Merk! Hvis du skal fiske KUN i Hornindalsvatnet eller i Storelva kan du løyse "Forvaltningskort UTEN Eidselva", som er gratis. Hvis du er under 18 år kan du løyse "Forvaltningskort ungdom". ----------------English version---------------------- River card "Forvaltningskortet" for fishing in the entire Hornindal waterways including Eidselva. Fishing without this River card "Forvaltningskortet"  is prohibited according to local fishing regulations. Read more on the main page of "Eidselva - Hornindalsvassdraget". Note! If you are going to fish ONLY in the Hornindalsvatnet or in the Storelva, you can buy a "Forvaltningskortet WITHOUT Eidselva", which is free. If you are under 18 years of age, you can solve the "Youth Forvaltningskortet".
90,00 NOK

Forvaltningskort UTEN Eidselva

2024
Forvaltningskort for fiske i Hornindalsvatnet og/eller i Storelva (ikke inkludert fiske i Eidselva). Hornindalsvassdraget Forvaltningslag har vedtatt at alle som fisker i vassdraget må løyse forvaltningskortet før fiske kan utførast! Fiske uten dette forvaltningskortet er etter lokale fiskereglar forbode. Det ligg mange vurderingar til grunn for innføring av forvaltningskortet. M.a. vil registrert forvaltningskort gje eit oversyn over tal fiskarar i vassdraget i løpet av året, kartlegge fisketrykket i vassdraget til ei kvar tid, gje oversikt/ kontroll med desinfiseringa, oversikt over utført fiskeoppsyn, rask kommunikasjonskanal, og oversikt over evt. midlar til forvaltning av vassdraget. Merk! Hvis du skal fiske i Eidselva må du kjøpe "Forvaltningskort Eidselva" til kr 100,-. Hvis du er under 18 år kan du løyse "Forvaltningskort ungdom". ----------------English version---------------------- River card "Forvaltningskortet without Eidselva" for fishing in the lake Hornindalsvatnet and/or in the river Storelva. Fishing without this River card "Forvaltningskortet"  is prohibited according to local fishing regulations. Read more on the main page of "Eidselva - Hornindalsvassdraget". Note! If you are going to fish in the river Eidselva, you must buy a "Forvaltningskortet include Eidselva", NOK 100. If you are under 18 years of age, you can solve the "Youth Forvaltningskortet".
0,00 NOK

Forvaltningskort ungdom under 18 år

2024
Forvaltningskort for fiske i Hornindalsvassdraget for ungdom under 18 år (Hornindalsvatnet, Storelva og Eidselva). Hornindalsvassdraget Forvaltningslag har vedtatt at alle som fisker i vassdraget må løyse forvaltningskortet før fiske kan utførast! Fiske uten dette forvaltningskortet er etter lokale fiskereglar forbode. Det ligg mange vurderingar til grunn for innføring av forvaltningskortet. M.a. vil registrert forvaltningskort gje eit oversyn over tal fiskarar i vassdraget i løpet av året, kartlegge fisketrykket i vassdraget til ei kvar tid, gje oversikt/ kontroll med desinfiseringa, oversikt over utført fiskeoppsyn, rask kommunikasjonskanal, og oversikt over evt. midlar til forvaltning av vassdraget. Merk! Fiskarer over 18 år må enten kjøpe "Forvaltningskort Eidselva" til kr 100,-, eller løyse "Forvaltningskort UTEN Eidselva" som er gratis. ----------------English version---------------------- River card "Forvaltningskortet youth under age 18" for fishing in the waterways of Hornindalsvassdraget include river Eidselva. Fishing without this River card "Forvaltningskortet"  is prohibited according to local fishing regulations. Read more on the main page of "Eidselva - Hornindalsvassdraget".
0,00 NOK