Orkla

Orklakortet 2023

2023
Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla. Dette kortet er UTEN avgift for desinfisering. En løser dette kortet kun én gang per år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Orkla uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene.
0,00 NOK

Orklakortet 2023 inkl. desinfiseringsavgift

2023
Orklakortet er ett registreringskort for alle som skal fiske i Orkla for 2023. Dette er en pliktig registrering i henhold til fiskereglene i Orkla. Dette kortet inkluderer avgift for desinfisering. En betaler dette kortet kun en gang per år og kortet er gyldig hele sesongen. Inntektene fra dette kortet går til forvaltningslagets lovpålagte oppgave ref. Lakseloven §25 vedr smitteforebyggende tiltak (desinfisering av fiskeutstyr). Fiske i Orkla uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene.
180,00 NOK