LAKSEBØRSEN

Siste bilde på Laksebørsen

Laks 1.4 kg i Tengselva

se utfyllende info om fisken her