filtrering og søk

TOTALVEKTundefinedkg
ANTALL FISK0
GJENNOMSNITTSVEKTundefinedkg
ANTALL FISK
REDSKAP

Gjenutsatt: 0.0%

STØRSTE FANGSTER 2022

Siste bilde

1.9 kg i Uskedalselva

SISTE FANGSTER

FANGST PER UKE
REDSKAP