Innrapportering av fangst  - Fiskere skal ikke rapportere dirkete på Elveguiden men etter fiskereglene

Innmelding av fangst skal gjøres fortløpende til "Rapporteringsansvarlig" rett etter fangst og sendes som SMS/MMS til: 99 56 44 03/99 09 62 11, eller til E-post: kj1478cs@online.no, SE MER HER

filtrering og søk

TOTALVEKT0
ANTALL0
SNITTVEKT LAKS0
CR LAKS0%
ART
REDSKAP

Topplister

STØRSTE FANGST 2022

Siste bilde

Laks 1.5 kg i Glomma og Ågårdselva

se utfyllende info om fisken her

SISTE FANGSTER

DATO
FISKER
VALD
FISKETYPE
REDSKAP
CR
VEKT
FANGST PER UKE
REDSKAP