Verdalselva

Desinfiseringskort

2024

Desinfiseringskort Verdalselva 2024

Desinfiseringsbeviset registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Med dette kortet kan du desinfisere hos våre stasjoner lang elva. Inntektene fra dette kortet går til forvaltningslagets lovpålagte oppgave ref. Lakseloven §25 vedr smitteforebyggende tiltak (desinfisering av fiskeutstyr). Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. 

Desinfiseringsbevis skal ordnes via elveguiden.no. Kan unntaksvis etter avtale med forvaltningen betales til egen konto

In English: Disinfection proof registration card that everyone who is going to fish in the Verdalselva must complete before fishing starts. You only pay for this card once per year and the card is valid for the entire season. With this card you can disinfect at our stations along the river. The income from this card goes to the management team's statutory task ref. Salmon Act §25 regarding infection prevention measures (disinfection of fishing equipment). Fishing in the Verdalselva without this card is illegal and is punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules.

150,00 NOK

Desinfiseringskort - ungdom

2024

Desinfiseringskort - ungdom til og med 18 år

Desinfiseringsbeviset registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. Med dette kortet kan du desinfisere hos våre stasjoner lang elva. Gjelder for ungdom opp til 19 år. Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene 

Youth up to 19: Disinfection proof registration card that everyone who is going to fish in the Verdalselva must complete before fishing starts. You only pay for this card once per year and the card is valid for the entire season. With this card you can disinfect at our stations along the river. The income from this card goes to the management team's statutory task ref. Salmon Act §25 regarding infection prevention measures (disinfection of fishing equipment). Fishing in the Verdalselva without this card is illegal and is punishable by the sanctions mentioned in the fishing rules.

0,00 NOK